Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka Rooseveltovy ulice v Olomouci – změny v autobusové dopravě od 5. srpna

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v městské hromadné dopravě
5. 8. 2013 - 15. 9. 2013

Olomouc, ulice Rooseveltova

V termínu od 5. srpna do 15. září bude z důvodu výstavby tramvajové tratě přes komunikaci ul. Rooseveltova probíhat úplná uzavírka této komunikace mezi křižovatkami s ul. Velkomoravská a Zikova.

Změny v autobusovém provozu linek Dopravního podniku města Olomouce:

od 5. 8. do 6. 8. 2013
Autobusové linky č. 14 a 50 budou mezi zastávkami Tržnice a U Rybářského stavu vedeny po objízdné trase ulicemi Tř. Svobody, Polská, Schweitzerova, Zikova a Střední novosadská. Zastávky Rooseveltova; Nové Sady, sokolovna a U Učiliště nebudou autobusovými linkami č. 14 a 50 obsluhovány a budou nahrazeny zastávkami Smetanovy sady a Zikova na objízdné trase.
Autobusová linka č. 52 bude mezi zastávkami Tržnice a Vejdovského vedena po objízdné trase ulicemi Tř. Svobody, Polská, Schweitzerova, Velkomoravská, Holická, Tovární, Vejdovského a Tř. Kosmonautů. Zastávka Nové Sady, sokolovna nebude autobusovou linkou č. 52 obsluhována. Navíc bude obsloužena zast. Zenit na objízdné trase. Zastávka Velkomoravská nebude nadále obsluhována.

od 7. 8. do 15. 9. 2013
Autobusové linky č. 14 a 50 budou mezi zastávkami Nové Sady, sokolovna a U Rybářského stavu vedeny po objízdné trase ulicemi Rooseveltova,Velkomoravská, Schweitzerova, Zikova a Střední novosadská. Zastávka U Učiliště nebude autobusovými linkami č. 14 a 50 obsluhována a bude nahrazena zastávkou Zikova na objízdné trase.

navíc od 5. 8. do 15. 9. 2013
Autobusová linka č. 10 bude mezi zastávkami Hotelový dům/Zenit a Autobusové nádraží podchod vedena po objízdné trase ulicemi Velkomoravská a Tovární. Zastávky Povel, škola, Zikova a U Učiliště nebudou autobusovou linkou č. 10 obsluhovány a budou nahrazeny zastávkami Zenit a Velkomoravská na objízdné trase.
Autobusová linka č. 111 bude mezi zastávkami Jílová a Hlavní nádraží vedena po objízdné trase ulicemi Kmochova, Junácká, Hněvotínská, Albertova, Velkomoravská, Tovární a Jeremenkova. Zastávky Povel, škola a Zikova nebudou autobusovou linkou č. 111 obsluhovány a budou nahrazeny zastávkami Zenit a Velkomoravská na objízdné trase.
Autobusová linka č. 23 bude mezi zastávkami U Teplárny – Povel, škola – U Teplárny vedena po objízdné trase ulicemi Holická, Babíčkova, Velkomoravská, Rooseveltova, Polská, Schweitzerova, Velkomoravská a Holická. Zastávky U Učiliště, Zikova a Povel, škola nebudou autobusovou linkou č. 23 obsluhovány a budou nahrazeny zastávkou Nové Sady, sokolovna na objízdné trase.
Spoje ukončené dle platného jízdního řádu na zast. Povel, škola budou po obsloužení zastávky Nové Sady, sokolovna ukončeny na zastávce Zenit směr Dvořákova.
Autobusová linka č. 29 (spoj s odj. v 7.19 hod. ze zast. Zikova) bude vedena až ze zastávky Nové Sady, sokolovna. Zastávky U Učiliště a Zikova nebudou autobusovou linkou č. 29 obsluhovány.
Autobusová linka č. 51 bude mezi zastávkami U Rybářského stavu a Velkomoravská vedena po objízdné trase ulicemi Střední novosadská, Zikova, Schweitzerova a Velkomoravská. Zastávka U Učiliště nebude autobusovou linkou č. 51 obsluhována a bude nahrazena zastávkou Zikova na objízdné trase.

V důsledku vedení linek po objízdných trasách a stavební činnosti v oblasti bude docházet ke zpoždění spojů.

V pondělí 5. srpna bude uvedena do provozu provizorní zastávka Velkomoravská ve směru k hlavnímu nádraží – podrobnosti včetně mapky naleznete v přiložené tiskové zprávě Dopravního podniku města Olomouce.

Uzavírka Rooseveltovy ulice bude mít vliv také na linku 890704 provozovanou společnosti ARRIVA MORAVA a linku 770230 Kroměříž – Tovačov – Olomouc dopravce KRODOS BUS. Podrobnosti naleznete v přiloženém přepravním opatření.