Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka mostu v obci Velký Týnec, místní část Vsisko

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
9. 5. 2023 0:00 - 18. 10. 2023 23:00

Úplná uzavírka mostu v obci Velký Týnec, místní část Vsisko

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce místní komunikace (směr Grygov) v místě mostu přes potok Týnečka v obci Velký Týnec, místní část Vsisko.

Termín uzavírky: od 26. 6. 2023 (nový termín zahájení) do 18. 10. 2023 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891348, 891351, 920512 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 891348 (vedena dle platného výlukového jízdního řádu)

Spoje č. 1 a 7 budou po obsluze stávající zastávky Velký Týnec,Vsisko,rozc. vedeny objízdnou trasou přímo do Velkého Týnce po III/4359 – III/4359 ul. Ke Vsisku, Velký Týnec – III/4353 ul. Sokolská – III/43619 ul. Na Návsi do stávající zastávky Velký Týnec,Na Návsi a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Velký Týnec,Orlovna nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 3 bude po obsluze stávající zastávky Velký Týnec,Vsisko,rozc. veden objízdnou trasou III/4359 – III/4359 ul. Ke Vsisku, Velký Týnec – III/4353 ul. Sokolská, ul. Na Kříbě, ul. Grygovská – III/4353 ul. Týnecká, ul. Valentova, Grygov – ul. U Parku do stávající zastávky Grygov,u parku a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou tímto spojem obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 891351

Spoj č. 332 bude po obsluze stávající zastávky Krčmaň,Olomoucká veden objízdnou trasou z I/55 – III/4353 ul. Grygovská, ul. Na Kříbě, ul. Sokolská, Velký Týnec – III/4359 ul. Ke Vsisku – III/4359h ul. Olomoucká, Vsisko a dále ve své trase směr zastávka Velký Týnec,Vsisko,Olympia dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou tímto spojem obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 920512

Spoje č. 3, 4, 9, 11, 12 budou po obsluze stávající zastávky Krčmaň,Olomoucká vedeny obousměrnou objízdnou trasou z I/55 – III/4353 ul. Grygovská, ul. Na Kříbě, ul. Sokolská, Velký Týnec – III/4359 ul. Ke Vsisku – III/4359h ul. Olomoucká, Vsisko do stávající zastávky Velký Týnec,Vsisko,rozc. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou těmito spoji obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou přes Velký Týnec je nutné počítat s jejich mírným zpožděním přibližně do 3 minut. 


Na zmíněnou linku 891348 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 348