Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka mostu v obci Laškov,Kandia – ZMĚNA

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
6. 7. 2018 - 4. 11. 2018

Laškov,Kandia, úplná uzavírka mostu

S platností od neděle 4. listopadu 2018 bude pro autobusy VLD opět otevřen most přes řeku Šumice mezi obcí Kandia a obcí Laškov. 

Z důvodu havarijního stavu mostu 448-001 na silnici II/448 mezi obcemi Kandia a Laškov dochází z rozhodnutí Správy silnic Olomouckého kraje ke změně tonáže projíždějících vozidel, která se týká i autobusů. Z tohoto důvodu je autobusům průjezd přes most zakázán.

Od 6. 7. 2018  (do provedení opravy mostu) dojde k úplné uzavírce mostu 448-001 v obci Laškov, Kandia.
 
Dotčené linky: 780439, 780440, 780441 a 780442 (dopravce ARRIVA MORAVA a.s.).
 
Objízdné trasy:
 
Spoje 5, 11, 35, 29, 10 a 32 budou vedeny objízdnou trasou a to ze zastávky Konice,Nová Dědina,Na Pindě přes zastávky Laškov,Kandia, Pěnčín,ObÚ (tyto budou obslouženy) a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Laškov,,čekárna a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.
 
Spoje 6 a 20 budou vedeny objízdnou trasou a to ze zastávky Laškov,Čekárna přímo na zastávku Laškov,Kandia (přes obec Pěnčín) a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna. 
 
Spoj 19 bude veden objízdnou trasou a to ze zastávky Laškov,Kandia přes zastávku Pěnčín,ObÚ na zastávku Laškov,čekárna a z této zastávky bude spoj pokračovat na zastávku Drahanovice,Ludéřov,res. a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna. 
 
Spoj 18 bude veden objízdnou trasou a to ze zastávky Drahanovice,Ludéřov,res. přes zastávku Pěnčín,ObÚ do zastávky Laškov,čekárna a odtud bude pokračovat přes zastávku Pěnčín,ZŠ do zastávky Přemyslovice,Sokolovna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna.
 
Změny v návaznostech: 
780439/5 vyčká na spoj 780442/3 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
780439/11 vyčká na spoj 780441/10 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 
 
objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Laškov,Kandia přímo na zastávku Konice,Nová Dědina,Na Pindě a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Laškov,,čekárna a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.
 
Změny v návaznostech: 
780440/8 vyčká na spoj 780442/5 v zastávce Pěnčín,ObÚ
780440/13 vyčká na spoj 780439/18 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
780440/17 vyčká na spoj 780442/10 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 
 
objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Pěnčín,ObÚ zpět kolem hřbitova v Pěnčíně přímo na zastávku Laškov,čekárna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Pěnčín,,Zastávka; Pěnčín,,Tvar; Laškov,Dvorek a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.
 
Změny v návaznostech: 
780441/13 vyčká na spoj 780439/32 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
780441/16 vyčká na spoj 780439/35 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 
 
objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Pěnčín,ObÚ zpět kolem hřbitovu v Pěnčíně přímo na zastávku Laškov,čekárna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Pěnčín,,Zastávka; Pěnčín,,Tvar a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.