Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka mostů ev.č.37349-9 a 37349-12 v obci Ptenský Dvorek

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 7. 2019 - 14. 12. 2019

Úplná uzavírka mostů ev.č.37349-9 a 37349-12 v obci Ptenský Dvorek

Z důvodu rekonstrukce dvou, za sebou jdoucích, mostů na silnici III/37349 v Ptenském Dvorku bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 15.7. do 14.12.2019

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780437 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika etap:

MOST 37349-9 (za obcí směr Růžov)

I.ETAPA  od 15.7.2019 do 20.7.2019 – úplná uzavírka

                od 15.7.2019 do 17.7.2019 (včetně) – vjezd autobusům povolen 

                od 18.7.2019 – autobusy budou jezdit po objízdné trase                          

II. ETAPA od 21.7.2019 do 14.12.2019 – provizorní objízdná trasa přes most  – autobusy budou jezdit po objízdné trase

MOST 37349-12  (v obci „u pomníku“)

od 19.7.2019 do 14.12.2019 – úplná uzavírka včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu realizace stavby mostu ev.č.37349-9 (I.etapa) od 15.7. do 17.7.2019 bude umožněn průjezd spojům uvedené linky.

Zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

V termínu realizace stavby mostu ev.č.37349-9 (I.etapa) od 18.7.2019 nebude umožněn průjezd spojům uvedené linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Ptení – po silnicích III/37349 – III/37754 Zdětín – s odbočením na silnici III/36632 Bělecký Mlýn, Hluchov – s odbočením na silnici II/366 Přemyslovice – III/36630 Růžov – III/37349 Stražisko do zastávky Stražisko a dále ve své trase.

Zastávka Ptení,Ptenský Dvorek,rest. bude pro tuto linku zrušena s náhradou v prostoru křižovatky silnic III/36630 Růžov x III/37349 Stražisko x Ptenský Dvorek u náhradního označníku.

Pro spoje č. 212, 218 a 220 bude zastávka Zdětín (pouze směr Prostějov) přemístěna do prostoru před místní pohostinství (budova č.p.98) k náhradnímu označníku „u zábradlí“ (parcela obce Zdětín).

V termínu realizace stavby mostu ev.č.37349-12 od 19.7. do 14.12.2019 nebude umožněn průjezd spojům dotčené linky, které budou vedeny po stejné obousměrné objízdné trase.

Z důvodu časové a kilometrické náročnosti bude na dotčenou linku vytvořený výlukový jízdní řád, kde bude upřesněno vedení spojů a obslužnost jednotlivých zastávek s platností od 18.7.2019, viz níže.


Z důvodu pokračujících stavebních prací dojde v termínu od 11.11. do 17.11.2019 k úplné uzavírce křižovatky silnic III/36630 x III/37349 Růžov x Stražisko.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

  1. 11.11. – 15.11.2019 (Po – Pá) úplná uzavírka mimo BUS
  2. 16.11. – 17.11.2019 (So – Ne) úplná uzavírka včetně BUS

V prvním termínu bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojů dotčené linky bez omezení. Autobusové zastávky budou obslouženy dle platného výlukového jízdního řádu, včetně náhradní zastávky Ptení,Ptenský Dvorek,rest.

V druhém termínu nejsou spoje dotčené linky v uvedeném úseku provozovány, tudíž linka nebude úplnou uzavírkou omezena.


V důsledku této uzavírky a z důvodu lepšího zajištění dopravy školáků dojde od 1.9.2019 k vytvoření výlukového jízdního řádu i na lince 780449 Ptení-Lipová dopravce Obec Ptení. Jízdní řád bude doplněný o spoje mezi zastávkami Ptení,ZŠ a Ptení,Ptenský Dvorek,rest., viz níže.