Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka křižovatky v obci Suchdol, MČ Jednov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 7. 2022 0:00 - 14. 8. 2022 23:00

Úplná uzavírka křižovatky v obci Suchdol, MČ Jednov

Z důvodu rekonstrukce vozovky po budování kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce křižovatky silnic III/37353 a III/37356 v obci Suchdol, místní části Jednov.

Termín uzavírky: od 11. 7. 2022 do 14. 8. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780435, 780436, 780443, 780444 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů a úseků:

Fáze 1: 11. 7. 2022 – 31. 7. 2022 a 7. 8. 2022 – 14. 8. 2022 úplná uzavírka ramen křižovatky ve směru Labutice a Hrochov – mimo BUS

Fáze 2:   1. 8. 2022 –   3. 8. 2022 úplná uzavírka ramen křižovatky směr Labutice – včetně BUS, směr Hrochov – mimo BUS

Fáze 3:   4. 8. 2022 –   6. 8. 2022 úplná uzavírka ramen křižovatky směr Labutice – mimo BUS, směr Hrochov – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Fáze 1: 11. 7. 2022 – 31. 7. 2022 a 7. 8. 2022 – 14. 8. 2022 úplná uzavírka ramen křižovatky ve směru Labutice a Hrochov – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky stavebním úsekem, nebo okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Fáze 2: 1. 8. 2022 – 3. 8. 2022 úplná uzavírka ramen křižovatky směr Labutice – včetně BUS, směr Hrochov – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/37356 od křižovatky v Jednově po konec obce směr Labutice nebude umožněn průjezd spojů zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780435

Spoje budou vedeny ze zastávky Brodek u Konice,nám. obousměrnou objízdnou trasou – II/373 Lhota u Konice – III/37353 Jednov do zastávky Suchdol,Jednov a dále ve svých trasách směr Hrochov – Lipová a Protivanov dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou ze zastávky Suchdol,Jednov provádět závlek po silnici III/37356 do obce Suchdol s obsluhou zastávek Suchdol,ZŠSuchdol,točna, kde se otočí, stejnou trasou pojedou zpět do Jednova a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Brodek u Konice,dol.konec; Brodek u Konice,Dešná; Suchdol,Labutice; Suchdol,Jednov,Na pořadí nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 780436

Spoje budou vedeny ze zastávky Brodek u Konice,nám. obousměrnou objízdnou trasou – II/373 Lhota u Konice – III/37353 Jednov do zastávky Suchdol,Jednov odkud budou provádět závlek po silnici III/37356 do obce Suchdol s obsluhou zastávek Suchdol,ZŠSuchdol,točna, kde se otočí, stejnou trasou pojedou zpět do Jednova a dále ve svých trasách směr Hrochov dle platného jízdního řádu.

Zastávky Brodek u Konice,dol.konec; Brodek u Konice,Dešná; Suchdol,Labutice; Suchdol,Jednov,Na pořadí nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 780443

Spoje budou vedeny ze zastávky Brodek u Konice,Lhota u Konice,rozc. dále po silnici III/37353 Jednov do zastávky Suchdol,Jednov odkud budou provádět závlek po silnici III/37356 do obce Suchdol s obsluhou zastávek Suchdol,ZŠSuchdol,točna, kde se otočí, stejnou trasou zpět do Jednova a dále obousměrnou objízdnou trasou III/37353 – II/373 Lhota u Konice – Brodek u Konice do zastávky Brodek u Konice,nám. a dále ve svých trasách směr Skřípov dle platného jízdního řádu.

Zastávky Brodek u Konice,dol.konec; Brodek u Konice,Dešná; Suchdol,Labutice; Suchdol,Jednov,Na pořadí nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 780444

Spoje č. 7, 17 a 8 budou vedeny ze zastávky Brodek u Konice,Lhota u Konice,rozc. dále po silnici III/37353 Jednov do zastávky Suchdol,Jednov odkud budou provádět manipulačně závlek po silnici III/37356 do obce Suchdol, kde se otočí, stejnou trasou zpět do Jednova a dále obousměrnou objízdnou trasou III/37353 – II/373 Lhota u Konice – Brodek u Konice do zastávky Brodek u Konice,nám. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Brodek u Konice,dol.konec; Brodek u Konice,Dešná; Suchdol,Labutice; Suchdol,Jednov,Na pořadí nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 16 bude veden ze zastávky Brodek u Konice,nám. objízdnou trasou – II/373 Lhota u Konice – III/37353 Jednov do zastávky Suchdol,Jednov a dále ve své trase směr Hrochov dle platného jízdního řádu.

Zastávky Brodek u Konice,dol.konec; Brodek u Konice,Dešná; Suchdol,Labutice; Suchdol,Jednov,Na pořadí nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 2 a 10 budou vedeny ve svých trasách s obsluhou stávajících zastávek bez omezení.


Fáze 3: 4. 8. 2022 – 6. 8. 2022 úplná uzavírka ramen křižovatky směr Labutice – mimo BUS, směr Hrochov – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/37353 od křižovatky v Jednově po konec obce směr Hrochov nebude umožněn průjezd spojů zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780435

Spoje (mimo sp. č. 1) budou vedeny ze zastávky Lipová,u lípy po III/37358 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Lipová,Hrochov – a dále obousměrnou objízdnou trasou – III/37354 (směr Horní Štěpánov) – místní komunikací okolo větrných elektráren – III/37356 Brodek u Konice s obsluhou zastávky Brodek u Konice,nám. – II/373 Lhota u Konice – III/37353 Jednov do zastávky Suchdol,Jednov odkud budou provádět závlek po silnici III/37356 do obce Suchdol s obsluhou zastávek Suchdol,ZŠSuchdol,točna, kde se otočí, stejnou trasou zpět do Jednova a dále po silnici III/37356 přes Labutice – Dešnou – Brodek u Konice s obsluhou stávajících zastávek Suchdol,Jednov,Na pořadí; Suchdol,Labutice; Brodek u Konice,Dešná; Brodek u Konice,dol.konecBrodek u Konice,nám. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Lipová,Hrochov nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/37358 v blízkosti křižovatky se silnicí III/37354 k náhradním označníkům.

Zastávka Suchdol,Jednov,žleb nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 1 bude začínat až ze stávající zastávky Lipová,Hrochov. V úseku Suchdol – Jednov – Hrochov nebude tento spoj zajišťovat dopravní obslužnost.

Zastávka Suchdol,točna; Suchdol,ZŠ; Suchdol,JednovSuchdol,Jednov,žleb nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.

 

Linka 780436

Spoje budou v Hrochově vedeny obousměrnou objízdnou trasou po III/37354 (směr Horní Štěpánov) – místní komunikací okolo větrných elektráren – III/37356 Brodek u Konice s obsluhou zastávky Brodek u Konice,nám. – II/373 Lhota u Konice – III/37353 Jednov do zastávky Suchdol,Jednov odkud budou provádět závlek po silnici III/37356 do obce Suchdol s obsluhou zastávek Suchdol,ZŠSuchdol,točna, kde se otočí, stejnou trasou zpět do Jednova a dále po silnici III/37356 přes Labutice – Dešnou – Brodek u Konice s obsluhou stávajících zastávek Suchdol,Jednov,Na pořadí; Suchdol,Labutice; Brodek u Konice,Dešná; Brodek u Konice,dol.konecBrodek u Konice,nám. a dále ve svých trasách dle platného JŘ.

 Vybrané spoje budou mimořádně obsluhovat zastávku Lipová,Hrochov,u rybníka.

 

Linka 780443

Spoje budou vedeny ve svých trasách s obsluhou stávajících zastávek bez omezení.

 

Linka 780444

Spoje č. 7, 17 a 8 budou vedeny ve svých trasách s obsluhou stávajících zastávek bez omezení.

Spoj č. 16 bude veden ze zastávky Suchdol,Jednov objízdnou trasou po III/37356 Brodek u Konice – místní komunikací okolo větrných elektráren – III/37354 – III/37358 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Lipová,Hrochov – ve své trase do Lipové na točnu – zpět na silnici III/37354 (směr Horní Štěpánov) – místní komunikací okolo větrných elektráren – III/37356 Brodek u Konice – II/373 Lhota u Konice – III/37353 do zastávky Brodek u Konice,Lhota u Konice,rozc. a dále ve své trase směr Runářov dle platného jízdního řádu, bez provedení závleku do Jednova.

Zastávky Suchdol,Jednov,žlebSuchdol,Jednov ve směru do Runářova nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.

Spoje č. 2 a 10 budou vedeny ze zastávky Lipová,u lípy po III/37358 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Lipová,Hrochov – a dále obousměrnou objízdnou trasou – III/37354 (směr Horní Štěpánov) – místní komunikací okolo větrných elektráren – III/37356 Brodek u Konice – II/373 Lhota u Konice – III/37353 Jednov do zastávky Suchdol,Jednov odkud budou manipulačně provádět závlek po silnici III/37356 do obce Suchdol, kde se otočí, stejnou trasou zpět do Jednova a dále ve svých trasách po silnici III/37353 směr Runářov dle platného jízdního řádu.

Zastávka Lipová,Hrochov nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/37358 v blízkosti křižovatky se silnicí III/37354 k náhradním označníkům.

Zastávka Suchdol,Jednov,žleb nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.


Na zmíněné linky 780435, 780436 a 780444 budou v termínu od 4. 8. do 6. 8. 2022 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 435Linka 436Linka 444