Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka komunikace mezi obcemi Bukovany a Droždín

Změna v autobusové dopravě
7. 10. 2013 - 4. 11. 2013

silnice III/4436 mezi obcí Bukovany a Droždín

Silnice III/4436 mezi obcí Bukovany a Droždín bude v termínu od 7. 10. do 5. 11. 2013 z důvodu opravy vozovky úplně uzavřena. Uzavřený úsek je obsluhován autobusovou linkou Dopravního podniku města Olomouc č. 15.

Popis objízdné trasy autobusu s upřesněním obsluhy zastávek je připojen v příloze včetně schematické mapy.