Změny ve veřejné dopravě

Úplná – jednosměrná uzavírka silnice II/367 ulice Kojetínská v Prostějově

Změna v autobusové dopravě
1. 10. 2021 0:00 - 30. 10. 2021 23:59

Úplná - jednosměrná uzavírka silnice II/367 ulice Kojetínská v Prostějově

Z důvodu stavební úpravy přechodu pro chodce dojde k úplné – jednosměrné uzavírce silnice II/367 ulice Kojetínská v Prostějově.

Termín uzavírky: od 1. 10. 8. 10. 2021 (změna zahájení) do 30. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780404, 780405, 780931780932 dopravce FTL – First Transport Lines, a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude pouze ve směru do Prostějova umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze silnice II/367 ul. Kojetínská –  ul. U Spalovny – III/3674 ul. Kralická – okružní křižovatka – závlek po silnici II/367 ul. Kojetínská do zastávky Prostějov,Železárny – zpět po II/367 na okružní křižovatku (závlek budou provádět pouze spoje obsluhující zmíněnou zastávku) a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

V opačném směru z Prostějova bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou a závleku k železárnám je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut.