Změny ve veřejné dopravě

Úplná a částečná uzavírka ulic v Konici

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
3. 6. 2019 - 9. 6. 2019

Úplná a částečná uzavírka ulic v Konici

Z důvodu realizace opravy komunikace bude úplná uzavírka ul. Staré město a částečná uzavírka ul. Karafiátova v Konici.
 
Termín uzavírky: od 3.6. do 9.6.2019.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
 
Úplná uzavírka ul. Staré město v Konici
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780443, 780444 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
Zmíněným úsekem nebude umožněn průjezd spojům uvedených linek, které budou vedeny v následujících objízdných trasách:
 
Ve směru z Konice do Runářova:
ze zastávky Konice,aut.st. po ulici Švehlova, Chmelnice s odbočením na spojovací místní komunikaci na ulici Bídov a dále směr Runářov.
Zastávka Konice,U Štafů (pouze v tomto směru) bude přemístěna na chodník k náhradnímu označníku umístěným v blízkosti křižovatky ulic Chmelnice x  Pod Cihelnou x Staré město.
 
V opačném směru z Runářova do Konice:
po ulicích Bídov, Na Příhonech, Jiráskova, Husova, Hřbitovní, Vrchlického a Švehlova do zastávky Konice,aut.st.
Zastávka Konice,U Štafů (pouze v tomto směru) bude přemístěna na chodník k náhradnímu označníku umístěným v blízkosti křižovatky ulic Staré město x Na Příhonech.
 
 
 
Částečná uzavírka ul. Karafiátova v Konici
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780437, 780438, 780439, 780440, 780443, 780444, 780445, 780446, 780447, 780448, 890301, 890304, 890305 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
Zmíněným úsekem bude umožněn průjezd spojům uvedených linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.
Zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.