Změny ve veřejné dopravě

Úplná a částečná uzavírka silnice I/11 ul. Šumperská v obci Rapotín

Změna v autobusové dopravě
9. 4. 2024 0:00 - 11. 8. 2024 23:00

Úplná a částečná uzavírka silnice I/11 ul. Šumperská v obci Rapotín

Z důvodu stavebních prací na výstavbě cyklostezky dojde k úplné a částečné uzavírce silnice I/11 ul. Šumperská v obci Rapotín.

Termín uzavírky: od 9. 4. 2024 do 11. 8. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930215, 930920 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Termín 1: od 9. 4. 2024 (od 19:00 hod.) do 10. 4. 2024 (do 7:00 hod.)úplná uzavírka I/11 – včetně BUS

Termín 2: od 10. 4. 2024 (od 7:00 hod.) do 11. 8. 2024 částečná uzavírka I/11, provoz na semafory – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: od 9. 4. 2024 (od 19:00 hod.) do 10. 4. 2024 (do 7:00 hod.)úplná uzavírka I/11

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčené linky 930215 (sp. č. 47, 49, 50, 52, 1, 4, 5), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou I/11 ul. Šumperská – III/44636 ul. Petrovská – ul. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Rapotín,kostel – I/11 ul. Šumperská a dále ve svých trasách směr Šumperk / Sobotín.

Zastávka Rapotín,u hřiště nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Rapotín,kostel.

 

Termín 2: od 10. 4. 2024 (od 7:00 hod.) do 11. 8. 2024 částečná uzavírka I/11, provoz na semafory

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a v pracovní dobu řízen pracovníky stavby, případně mimo pracovní dobu semafory.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek úsekem řízeným semafory je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut. 


Uvedeným úsekem je vedena i linka 902920 dopravce Z-Group bus a.s., která je vypravovaná z Moravskoslezského kraje. Spoje č. 33 a č. 12 této linky budou  v průběhu úplné uzavírky vedeny objízdnou trasou: I/11 ul. Šumperská – III/44636 ul. Petrovská – ul. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Rapotín,kostel – I/11 ul. Šumperská a dále ve svých trasách směr Šumperk / Sobotín.

Zastávka Rapotín,u hřiště nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Rapotín,kostel.