Změny ve veřejné dopravě

Stavební práce změní trasy autobusů

Změna v autobusové dopravě
26. 3. 2018 - 15. 7. 2018

Vranovice - Vincencov, uzavírka silnice III/37763

Od 26. března do 15. července budou probíhat stavební práce na silnici III/37763 z Vranovic do Vincencova. Uzavírka bude mít čtyři fáze. 

Fáze 1 

Od 26. března do 28. května. 
Úplná uzavírka silnice III/37763 Vranovice – Vincencov

Fáze 2

Od 12. do 13. května
Úplná uzavírka silnice III/37763 Vranovice – Vincencov i s odbočením na Otaslavice. 

Fáze 3

Od 9. do 15. července 
Úplná uzavírka křižovatky silnice III/37763 a III/37762 ve Vranovicích. 

Fáze 4

Od 25. června do 8. července 
Částečná uzavírka křižovatky silnice III/37763 a III/37762 ve Vranovicích. 

Objízdná trasa linky bude po dobu uzavírky (fáze 1, 2 a 3) obousměrně vedena ze zastávky Vranovice-Kelčice, Vranovice po silnici III/37762, III/0462 a III/37746 do Otaslavic a po III/37745, III/37763 a III/37764 do Vincencova na zastávku Vincencov. Po dobu uzavírky (fáze 3) bude zastávka Vranovice-Kelčice, Vranovice obousměrně na dobu nezbytně nutnou přemístěna.
Po dobu uzavírky budou pro linky 780408 a 780409 schválené výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněna obsluha jednotlivých zastávek a časy odjezdů.