Změny ve veřejné dopravě

Průtah Odrlicemi se až do ledna uzavírá

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
20. 9. 2016 - 31. 1. 2017

průtah Odrlicemi

Od 20. září letošního roku do 31. ledna 2017 bude uzavřen průtah obcí Odrlice. Důvodem jsou stavební práce. 
    
Uzavřeným úsekem silnice III/3732 projíždějí autobusové linky 890730 Lutín – Senice na Hané – Vilémov – Cholina – Loučka, 890739 Loučka – Cholina – Litovel a 890784 Litovel – Slatinice. Po dobu úplné uzavírky pojedou po objízdných trasách. 
    
Pro linky 890730 a 890784 povede objízdná trasa ze zastávky Senice na Hané, škola přes Dubčany po silnic III/3732 a III/37313 do Seničky a přes Bílsko do Choliny. Dál po stávající trase. Objízdná trasa je obousměrná. Náhradní zastávka za zastávku Odrlice, restaurace bude umístěna na začátku obce Odrlice ve směru k Seničce. Spoj 7 na lince 890730 (odjezd v 6:10 hod. z Lutína na Loučku) nebude zajíždět do Odrlic a zastaví pouze na zastávce Odrlice, rozcestí.

Spoje linky 890739 pojedou ze zastávky Cakov, restaurace do Seničky kde se otočí a dál přes Bílsko do Choliny. Spoje nezajedou do Odrlic. Objízdná trasa je obousměrná. Náhradní zastávka bude na křižovatce silnic Bílsko / Odrlice / Cholina.    

Vzhledem k délce objízdné trasy je nutné počítat se zpožděním autobusů asi 6 až 7 minut.