Změny ve veřejné dopravě

Oprava ulice změní trasy linek MHD v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v městské hromadné dopravě
9. 9. 2016 - 10. 9. 2016

MHD v Olomouci

Od pátku 9. do soboty 10. září budou v Olomouci – Holici probíhat práce na vozovce v ulici Přemysla Oráče. 

Během pátku stavbaři umožní průjezd autobusů městské hromadné dopravy, nicméně v sobotu bude nutné linky odklonit. Dotkne se to zastávek Holice a U Mlýna využívaných linkami Dopravního podniku města Olomouce číslo 12 a 19. 

Obě tyto autobusové linky budou mezi křižovatkou Přerovská x Hamerská a zastávkou Holice vedeny obousměrně po objízdné trase ulicemi Přerovská, Týnecká, Keplerova a náves Svobody. Otáčení autobusů v Holici bude probíhat na návsi Svobody kolem kostela. Zastávka U Mlýna nebude linkami obsluhována a bude v obou směrech nahrazena zastávkou Holice, rest. U Sokolovny.

Změny v obsluze u zastávek Holice na návsi Svobody 

Holice směr Hlavní nádraží – bude sloužit pro výstup u spojů končících v Holici a pro vyčkávání vozidel.

Holice vyčkávací (naproti tradiční zastávce směr Hlavní nádraží) – bude sloužit pro odbavování u spojů směr Hlavní nádraží.

Holice směr Nový Dvůr a Průmyslová (u školy) – zachováno pro odbavování spojů směr Nový Dvůr a Průmyslová.

Z důvodu vedení autobusového provozu po objízdné trase může docházet ke zpožďování spojů. 

Další informace naleznete v přiložené mapce.