Změny ve veřejné dopravě

Oprava trati ovlivní tramvajovou dopravu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v městské hromadné dopravě
21. 11. 2020 0:00 - 22. 11. 2020 23:59

tramvaje MHD v Olomouci

V sobotu 21. a v neděli 22. listopadu budou probíhat dokončovací práce na opravě tramvajové trati v ulici 8. května v Olomouci. Kvůli montáži trolejového vedení v úseku od nám. Republiky po křižovatku ulic tř. Svobody x 8. května bude nutné změnit provoz MHD v Olomouci.

výluky tramvají

Tramvajový provoz

Tramvajové linky č. 1, X4 a 5 budou vedeny ve svých trasách pole výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Tramvajové linky č. 3, 7 a U nebudou provozovány.

Autobusový provoz

Náhradní doprava v úseku Hlavní nádraží – Neředín, krematorium a zpět bude zajištěna výlukovými autobusy s označením X2. Některé spoje budou vedeny v celé trase, některé budou vedeny pouze v úseku Neředín, krematorium – Palackého. Linka bude provozována dle jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkových označnících.

Výluková linka X nebude v tyto dny provozována.

Trasa a jednotlivé zastávky výlukových autobusů

V úseku Hlavní nádraží – Palackého je linka obousměrně vedena po objízdných trasách shodných s linkou X.

Neředín, krematorium – tramvajová nástupní zastávka
Hřbitovy – tramvajová zastávka
U Kovárny – tramvajová zastávka
Pražská – tramvajová zastávka
Šibeník – tramvajová zastávka
Nádraží město – tramvajová zastávka
Palackého (spoje k Hl. nádraží) – tram. zastávka směr U Sv. Mořice
Palackého (výstupní) – tramvajová zastávka směr Neředín, krematorium
U Sv. Mořice – u přenosného označníku v ul. Zámečnická
Náměstí Republiky – tramvajová zastávka
U Dómu – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
Hlavní nádraží – u autobusového označníku F

Hlavní nádraží – u autobusového označníku C
Žižkovo náměstí– tramvajová zastávka
U Dómu – tramvajová zastávka
Náměstí Republiky – tramvajová zastávka
U Sv. Mořice – tramvajová zastávka
Palackého – tramvajová zastávka
Nádraží město – tramvajová zastávka
Šibeník – tramvajová zastávka
Pražská – tramvajová zastávka
U Kovárny – tramvajová zastávka
Hřbitovy – tramvajová zastávka
Neředín, krematorium – tramvajová výstupní zastávka

Vzájemný přestup cestujících z obou doprav bude umožněn na zastávce Hlavní nádraží.