Změny ve veřejné dopravě

Oprava mostu uzavře silnici II/448 v úseku Ludéřov – Laškov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
30. 6. 2014 - 20. 11. 2014

silnice II/448 v úseku Ludéřov – Laškov

V termínu od 30. června 2014 do 21. listopadu 2014 bude z důvodu realizace stavby „Oprava mostu ev.číslo 448-003 přes potok Šumice“ uzavřena silnice II/448 v úseku Ludéřov – Laškov.

Autobusová linka 890741 dopravce Arriva Morava projíždějící uzavřeným úsekem linkou Olomouc-Čechy pod Kosířem-Laškov-Konice bude po dobu úplné uzavírky jezdit po objízdné trase. Tato povede ze zastávky Ludéřov, restaurace přes Pěnčín a Kandii do Laškova. Dál po stávající trase. Objízdná trasa je obousměrná. Po dobu uzavírky budou obslouženy všechny autobusové zastávky dle jízdního řádu. Vzhledem k délce objízdné trasy je nutné počítat se zpožděním cca 3 – 4 minuty.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.