Změny ve veřejné dopravě

Objížďka v Partutovicích potrvá do listopadu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 8. 2016 - 20. 11. 2016

průjezd Partutovicemi

Až do 20. listopadu budou linkové autobusy jezdit Partutovicemi a okolím po objízdných trasách. Ty si vyžádá úplná uzavírka silnice III/44014 v obci. Změny se dotknou spojů linky číslo 920076 společnosti Arriva Morava. 

První etapa uzavírky potrvá do konce srpna. Během ní budou spoje vedeny ze zastávky Olšovec, rozc. po vyznačené objízdné trase silnicí II/440 přes Potštát, II/441 a III/44014 do náhradní zastávky Partutovice, horní konec umístěné na točně před obcí. Tam se autobus otočí a bude pokračovat dle schválených objížďkových jízdních řádů a licence. Objízdná trasa je obousměrná. Vlivem objízdné trasy budou zrušeny zastávky Olšovec, lom, Partutovice, lyž.vlek a Partutovice,dolní konec.
 
Během druhé etapy od 1. září do 20. listopadu budou spoje ze zastávky Partutovice, lyž.vlek, kde se autobus v prostoru této zastávky otočí a bude pokračovat po vyznačené objízdné trase silnicemi III/44014, II/440 přes Potštát a II/441 a dále dle schválených objížďkových JŘ a licence. Objízdná trasa je obousměrná. U spojů číslo 203, 8, 12, 330, 14 a 20 budou vlivem objízdné trasy zrušeny zastávky Partutovice, dolní konec a Partutovice, horní konec. U ostatních dotčených spojů bude navíc ještě zrušena zastávka Potštát, Lipná, rozc. (TČ18).