Změny ve veřejné dopravě

Na Svatý Kopeček jezdí posilová línka

Změna v městské hromadné dopravě
29. 4. 2017 - 28. 9. 2017

MHD na Svatý Kopeček

Dopravní podnik města Olomouce znovu vypravuje na Svatý Kopeček posilovou linku, která nese označení 111. Cílem je zlepšit spojení oblíbené turistické destinace a poutního místa. 

Linka 111 bude jezdit od soboty 29. dubna až do 28. září denně. Cestující mohou počítat s dopravou nízkopodlažním autobusem, který bude ve dnech pracovního klidu kloubový. 

Odbavování cestujících na zastávce Hlavní nádraží probíhá u označníku „D“ ve směru na Svatý Kopeček a u označníku „F“ ve směru opačném.