Změny ve veřejné dopravě

Mládežnické závody v cyklistice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
17. 7. 2022 0:00 - 17. 7. 2022 23:00

Mládežnické závody v cyklistice

Z důvodu pořádání závodů v silniční cyklistice mládeže dojde k úplné jednosměrné uzavírce silnic III/44434, II/444 a III/44443 mezi obcemi Jívová – Hraničné Petrovice – Domašov nad Bystřicí – Jívová.

Termín uzavírky: 17. 7. 2022 od 9:00 do 18:00 hod.  (zrušeno)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890328, 890333 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky silnic nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890328

Spoje č. 11, 16 budou předčasně ukončeny / začínat v zastávce Domašov u Šternberka,nám.

Zastávky Bělkovice-Lašťany,Bělk.údolí rozc.; Jívová,č.126; Jívová,nám.; Hraničné Petrovice,rest.; Domašov n.Bystř.,ÚNZ; Domašov n.Bystř.,žel.st. nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

Linka 890333

Spoj č. 20 vyčká na pokyn pořadatelů a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.