Změny ve veřejné dopravě

Mistrovství Moravy a Slezska v koloběžkách

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 8. 2020 - 9. 8. 2020

Mistrovství Moravy a Slezska v koloběžkách

Z důvodu pořádání sportovní akce dojde k úplným uzavírkám silnice II/437 ul. Osecká v Lipníku n. B. a silnice II/434 Nové Dvory – Sušice.

Termín uzavírky: od 8.8. do 9.8.2020

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891345, 920518, 920521 a 920930 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Sportovní akce je rozdělená do dvou termínů:

  1. termín: 8.8.2020 (6:00 – 22:00) – uzavírka II/437 ul. Osecká v Lipníku n. B.
  2. termín: 9.8.2020 (6:00 – 14:00) – uzavírka II/434 Nové Dvory – Sušice

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu 1. termínu nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek 891345, 920518, 920521, které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

 

Linky 891345 a 920521

budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice II/437 ul. Na Horecku – s odbočením do ul. Dr. Brzobohatého – ul. Svat. Čecha nebo ul. Nádražní a dále ve svých trasách.

Zastávky budou obslouženy bez omezení.

 

Linka 920518

bude vedena ze silnice II/437A ul. Neffova na okružní křižovatku a dále po obousměrné objízdné trase – po silnici II/437 ul. Piaristická – ul. Bratrská – ul. B. Němcové – ul. Blahoslavova – s napojením na silnici III/4372 ul. Tyršova a dále ve své trase.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Osecká-škola bude ve směru Přerov zrušena bez náhrady, ve směru Lipník n. B., aut.st. bude zrušena s náhradou v zastávce Lipník n.Bečvou,Bratrská.

 

V průběhu 2. termínu bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek 920518 a 920930. V uvedeném časovém rozpětí se jedná pouze o 4 spoje.

Zastávky budou obslouženy bez omezení.