Změny ve veřejné dopravě

Mistrovství Moravy a Slezska v koloběžkách

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 8. 2022 0:00 - 7. 8. 2022 23:00

Mistrovství Moravy a Slezska v koloběžkách

Z důvodu pořádání sportovní akce dojde k úplným uzavírkám silnice II/437 ul. Osecká v Lipníku n. B. a silnice II/434 Nové Dvory – Sušice.

Termín uzavírky: od 6. 8. 2022 do 7. 8. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891345, 920518, 920521 a 920930 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Sportovní akce je rozdělená do dvou termínů a úseků:

1. termín: 6. 8. 2022 (6:00 – 22:00) – úplná uzavírka II/437 ul. Osecká v Lipníku n. B.

2. termín: 7. 8. 2022 (6:00 – 14:00) – úplná uzavírka II/434 Nové Dvory – Sušice

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu 1. termínu nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek (891345, 920518, 920521), které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

Linky 891345 a 920521

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice II/437 ul. Na Horecku – s odbočením na ul. Dr. Brzobohatého – ul. Svat. Čecha nebo ul. Nádražní a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 920518

Spoje budou vedeny po silnici II/437A ul. Neffova na okružní křižovatku a dále po obousměrné objízdné trase – po silnici II/437 ul. Piaristická – ul. Bratrská – ul. B. Němcové – ul. Blahoslavova – s napojením na silnici III/4372 ul. Tyršova a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Osecká-škola (ve směru Osek / Přerov) nebude obsluhována bez náhrady, v opačné směru (ve směru Lipník n. B., autobusová stanice) nebude obsluhována v původní poloze s náhradou ve stávající zastávce Lipník n.Bečvou,Bratrská.


V průběhu 2. termínu bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům linek 920518 a 920930. V uvedeném časovém rozpětí se jedná pouze o 4 spoje.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.