Změny ve veřejné dopravě

Mistrovství Evropy ECCE HOMO 2019 ve Šternberku

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
30. 5. 2019 - 3. 6. 2019

Mistrovství Evropy ECCE HOMO 2019 ve Šternberku

Z důvodu pořádání automobilového závodu do vrchu „Mistrovství Evropy ECCE HOMO 2019“ bude omezený průjezd komunikacemi na území města Šternberku i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírek: od 30.5.2019 (22:00 hodin) do 2.6.2019 (20:00 hodin)
 
Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313, 891923 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
 
Průběh akce je rozložený do několika termínů uzavírek:
 
Od 30.5. 22:00 hod. do 2.6. 20:00 hod. – úplná uzavírka ul. Dvorská včetně autobusové stanice a sousedící místní komunikace pod Gymnáziem
Spoje linek 890313, 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921 budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze silnice II/444 ul. Věžní, ulicemi Masarykova, Krampolova, Uničovská, Věžní, Nádražní na silnici I/46 s tím, že nebudou obslouženy zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ; Šternberk,Sadová.
 
Spoje linek 890313, 890329, 890330, 890331, 890332, 890923 (sp.č.5 a 10) budou po obsloužení zastávky Šternberk,nem. vedeny po ulicích Puškinova, Palackého, Jívavská, Nádražní a dále ve stávající trase.
 
Spoje č.19,20 linky 891923 a spoje č.4,5,10 linky 890923 budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Šternberk,Masarykova po místní komunikaci přes most na ulice Olomoucká, Jívavská a dále ve stávající trase. Spoje neobslouží zastávky Šternberk,Dvorská a Šternberk,Svatoplukova, ale obslouží zastávku Šternberk,nem.
 
 
Od 1.6. do 2.6.2019 vždy od 7:00 hod. do 19:00 hod. – úplná uzavírka silnice I/46 (od Horní Loděnice), silnice III/44423 (směr Lipina), ul. Sadová, ul. Opavská ve Šternberku
Uvedeným úsekem jsou vedeny spoje linky 891923, které budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Šternberk,aut.st. po silnicích III/44429 Dalov, III/44430 Horní Loděnice a zpět na silnici I/46.
Zastávky Šternberk,nem.; Lipina,rozc.; Horní Loděnice,Nové Dvorce nebudou uvedenou linkou obsluhovány.
 
 
Zastávka Šternberk,Dvorská bude od 30.5.2019 22:00 hod. do 2.6.2019 20:00 hod. pro všechny linky zrušena a nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova !