Změny ve veřejné dopravě

Mattoni ½ Maraton Olomouc 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
17. 6. 2023 0:00 - 18. 6. 2023 3:00

Mattoni ½ Maraton Olomouc 2023

Z důvodu pořádání sportovních akcí „Rodinná míle 2023“ a „Mattoni ½ Maraton Olomouc“ dojde k omezení silničního provozu v ulicích města Olomouce i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírek silnic a ulic dotýkajících se autobusových linek VLD v závazku Olomouckého kraje:

dne 17. 6. 2023          18:00 (pro BUS) – 24:00 hod.     Mattoni ½ Maraton Olomouc

 

Uzavřenými ulicemi jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje:

  • Při akci „Rodinná míle 2023“ letošní trasa závodu je bez vlivu na nutnost změny vedení linek VLD v závazku Olomouckého kraje
  • Při akci „Mattoni ½ Maraton Olomouc“ 780411 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.; 780439, 780442, 890302, 891364 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 891375, 891392, 920500 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780411

V důsledku úpravy trasování víkendových spojů v rámci plánovaných změn jízdních řádů od 11. 6. 2023 nebude již tato linka dotčena touto uzavírkou.

Spoje budou po obsluze zastávky Olomouc,Tržnice plocha (označník č. 5) vedeny z prostoru Tržnice – plochy na ul. Polská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.


Linka 780439

Spoj č. 209 bude veden ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární – sjezd na ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u RCO s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Fibichova a dále ve své trase směr autobusové nádraží dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Kosmonautů nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Fibichova.


Linka 780442

Spoje č. 211, 213 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární – sjezd na ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u RCO s obsluhou zastávky Olomouc,Fibichova – zpět na I/35 ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Kosmonautů nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Fibichova.

Spoje č. 210, 212 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Foerstrova – II/448 tř. Míru a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Foerstrova.

Zastávka Olomouc,Nám.Hrdinů nebude spojem č. 210 obsluhována bez náhrady.


Linka 890302

Spoje č. 68, 73, 74 budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. (sp. č. 68, 74) obousměrnou objízdnou trasou po ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u pošty – zpět po ul. Jeremenkova s obsluhou zastávky Olomouc,hl.nádr. (sp. č. 73) – I/35 ul. Tovární – ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova – II/448 tř. Míru – ul. Na Šibeníku – II/635 ul. Na Trati a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,Na Špici; Olomouc,Komenského; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Ladova nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady. 


Linka 891364

V důsledku souběžné úplné uzavírky silnice III/4465 v obci Horka n. M., není možné trasovat spoje stejně, jako u přechozích ročníků této sportovní akce.

Spoje č. 29, 349, 356, 357, 362, 524 budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. ve své trase po ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u pošty – ul. Jeremenkova do zastávky Olomouc,Na Špici a dále obousměrnou objízdnou trasou – II/448 ul. U Podjezdu – I/46 ul. Pavlovická, ul. Chválkovická – Týneček, ul. Šternberská – III/44610 Týneček, ul. B. Martinů – Hlušovice – Bohuňovice – III/44611 Bohuňovice – III/4468 (před Štarnovem) – III/4468 Březce s dále ve svých trasách směr zastávka Štěpánov,Březce,kaple, případně zastávka Štěpánov,Březecká dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,Komenského; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Finanční úřad; Olomouc,Lazce; Olomouc,Lazce,kaple; Olomouc,Jezírka; Olomouc,Pustatiny; Olomouc,Chomoutov; Olomouc,Horecká; Olomouc,Chomoutov,škola nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.


Linka 891375

Spoje č. 317, 322, 327 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Fibichova obousměrnou objízdnou trasou po okružní křižovatce u RCO na I/35 ul. Tovární – ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova – ul. Polská s obsluhou stávající zastávky Olomouc,Tržnice plocha – dále ul. Polská – ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Foerstrova – II/448 tř. Míru a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Foerstrova.


Linka 891392

Spoje č. 425, 431, 432, 433, 434, 436, 464, 483 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Fibichova obousměrnou objízdnou trasou – okružní křižovatkou u RCO na I/35 ul. Tovární – ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova – ul. Polská s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Tržnice plocha (označník č.1) – dále po ul. Polská – ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Foerstrova – II/448 tř. Míru – ul. Na Šibeníku – II/635 ul. Na Trati a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,tržnice (na tř. Svobody) nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Tržnice plocha (označník č. 1).

Zastávky Olomouc,Kosmonautů; Olomouc,Nám.Hrdinů; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Ladova nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady. 


Linka 920500

Spoje č. 212, 214, 215, 216 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha obousměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární – sjezd na ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u RCO s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Fibichova a dále ve svých trasách směr autobusové nádraží dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Kosmonautů nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Fibichova.