Změny ve veřejné dopravě

Dopravní podnik nechá opravit tramvajovou trať v Hodolanech

Změna v městské hromadné dopravě
1. 7. 2017 - 25. 7. 2017

MHD v Olomouci

Od soboty 1.  do úterý 25. července budou probíhat opravy tramvajové tratě v ulicích Jeremenkova, Ostravská a Hodolanská v Olomouci. Stavební práce si v uvedeném termínu vyžádají nová opatření v tramvajovém provozu, připomínáme, že už nyní prochází rekonstrukcí trať na třídě 1. máje.  

Tramvajový provoz

Tramvajové linky č. 1, X3, 5 a 7 – budou vedeny ve stávajících trasách dle upravených výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách. Linka č. X4 nebude provozována a bude nahrazena posílením linky č. 1.

Autobusový provoz

Autobusový provoz bude zajišťovat náhradní autobusovou dopravu do Pavloviček, a to formou úpravy trasy a jízdního řádu stávající linky X. Linka X bude vedena v trase U Dómu – Hlavní nádraží – Pavlovičky – Hodolanská – Aut. nádraží podchod – Hlavní nádraží – U Dómu dle jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkových označnících. Do Pavloviček budou zajíždět pouze vybrané spoje.

Zastávky výlukových  autobusů

U Dómu – zastávka u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Hlavní nádraží – označník F pro spoje zde končící, označník G pro spoje směr Pavlovičky
Pavlovičky – tramvajová zastávka
Bělidla – tramvajová zastávka
Husův sbor – tramvajová zastávka
Hodolanská – tramvajová zastávka
Aut. nádraží podchod – autobusová zastávka
Fibichova – autobusová zastávka
Hlavní nádraží – zastávka linky č. 19 směr Tabulový vrch (označník C)
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Dómu – zastávka u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců

Zastávky Fibichova směr Pavlovičky, Aut. nádraží podchod (tramvajové), Hodolanská směr Pavlovičky, Husův sbor směr Pavlovičky, Bělidla směr Pavlovičky a Pavlovická nebudou linkou X obsluhovány!

Současně s touto opravou bude probíhat, v termínu od 1. července do 7. září, rekonstrukce tramvajové křižovatky v Legionářské ulici. Práce nebudou mít dopad na obsluhu zastávek v autobusovém či tramvajovém provozu. Z důvodu vedení autobusových linek po objízdných trasách může docházet ke zpoždění některých linek.