Změny ve veřejné dopravě

Dny obce Mikulovice 2018

Změna v autobusové dopravě
23. 6. 2018 - 24. 6. 2018

Mikulovice, uzavírka silnice III/45710

Termín: od 5:30 hod. dne 23.června 2018 do 13:00 hod. dne 24.června 2018 (sobota – neděle)

Dotčené linky: 950116 Zlaté Hory-Mikulovice-Jeseník-Lipová lázně

V termínu úplné uzavírky silnice III/45710 v Mikulovicích od 5:30 hod. dne 23.června 2018 do 13:00 hod. dne 24.června 2018 (sobota – neděle) dojde z důvodu úplné uzavírky k objízdné trase linky 950116 Zlaté Hory-Mikulovice-Jeseník-Lipová lázně. Objízdná trasa bude vedena po obchvatu obce Mikulovice po silnici I/44 s odbočením na světelné křižovatce na silnici II/457 a dále s napojením na stávající trasu linky na křižovatce silnic II/457 a III/45710. Zastávka Mikulovice, Plastform bude přemístěna na křižovatku silnic I/44 a III/45710, kde bude označena přenosným označníkem se zastávkou. Zastávka Mikulovice, Obú bude přemístěna na náhradní zastávku Mikulovice, žel.st. Na lince 950116 budou obsluhovány všechny náhradní zastávky místo stávajících dle jízdních řádů.

Sdílejte článek