Změny ve veřejné dopravě

Dny obce Mikulovice 2018

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
23. 6. 2018 - 24. 6. 2018

Mikulovice, uzavírka silnice III/45710

Termín: od 5:30 hod. dne 23.června 2018 do 13:00 hod. dne 24.června 2018 (sobota – neděle)

Dotčené linky: 950116 Zlaté Hory-Mikulovice-Jeseník-Lipová lázně

V termínu úplné uzavírky silnice III/45710 v Mikulovicích od 5:30 hod. dne 23.června 2018 do 13:00 hod. dne 24.června 2018 (sobota – neděle) dojde z důvodu úplné uzavírky k objízdné trase linky 950116 Zlaté Hory-Mikulovice-Jeseník-Lipová lázně. Objízdná trasa bude vedena po obchvatu obce Mikulovice po silnici I/44 s odbočením na světelné křižovatce na silnici II/457 a dále s napojením na stávající trasu linky na křižovatce silnic II/457 a III/45710. Zastávka Mikulovice, Plastform bude přemístěna na křižovatku silnic I/44 a III/45710, kde bude označena přenosným označníkem se zastávkou. Zastávka Mikulovice, Obú bude přemístěna na náhradní zastávku Mikulovice, žel.st. Na lince 950116 budou obsluhovány všechny náhradní zastávky místo stávajících dle jízdních řádů.