Změny ve veřejné dopravě

Czech Cycling Tour 2019 – Šternberk

Změna v autobusové dopravě
18. 8. 2019 - 18. 8. 2019

Czech Cycling Tour 2019 – Šternberk

Z důvodu pořádání cyklistického závodu „Czech Cycling Tour 2019“ bude docházet k omezení silničního provozu v ulicích Čechova, Horní náměstí, Radniční, Partyzánská, ČSA, Olomoucká, Puškinova, Palackého, Křížkovského, U Vrby, Dvořákova a ze silnice III/44423 ul. Svatoplukova na silnici I/46 ul. Jívavská, I/46, III/44423 ul. Na Valech ve městě Šternberku i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky na trase závodu: dne 18. 8. 2019, 13:30 – 15:30 hodin

Horní náměstí ve Šternberku bude uzavřeno dne 18. 8. 2019 v době od 08:00 hod. do 17:00 hod. Pro autobusy bude Horní náměstí uzavřeno od 13:00 hod. do 17:00 hodin

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313, 891923 dopravce ARRIVA MORAVA a. s. a 890328, 890331, 890333 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Linka 890313

Spoje č. 9 a 12 budou vedeny po obousměrné objízdné trase, která povede ze zastávky Šternberk,aut.st. po silnici II/444 ul. Věžní, ul. Masarykova, Krampolova, silnice II/445 ul. Uničovská na zastávku Šternberk,Dvorská.

Spoje neobslouží zastávky Šternberk,nemocnice, Šternberk,Svatoplukova, Šternberk,Sadová, Šternberk,Opavská MěÚ, ale obslouží náhradní zastávku Šternberk,Masarykova.

 

Linka 891923

spoj č. 311 s odjezdem v 14:30 hod. z Olomouce do Opavy pojede ze zastávky Šternberk,aut.st. do Moravského Berouna po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Šternberka,aut.st. po silnici II/444 ul. Věžní, silnicí II/445 ul. Uničovská, silnicí III/44429 ul. Hvězdné Údolí, Dolní Žleb, Horní Žleb, Dalov, silnicí III/44430 Horní Loděnice. Dále po trase dle licence.

Spoj neobslouží zastávky Šternberk,nemocnice, Lipina,rozc., Horní Loděnice,Nové Dvorce.

 

Linka 890328

Spoj č. 16 s odjezdem v 14:04 hod. ze zastávky Domašov u Šternberka,nám. pojede podle pokynu pořadatelské služby a obslouží všechny zastávky.

 

Linka 890331

Spoj č. 41 (odjezd v 15:05 hod.) ze zastávky Šternberk,aut.st. pojede po objízdné trase, která povede po silnici II/444 ul. Věžní, Masarykova, Krampolova, silnicí II/445 ul. Uničovská, Dvorská.

Spoj neobslouží zastávky Šternberk,Olomoucká Velox, Šternberk,nem., Šternberk,Svatoplukova, Šternberk,Sadová, Šternberk,Opavská MěÚ, ale obslouží náhradní zastávku Šternberk,Masarykova.

 

Linka 890333

Spoj č. 15 s odjezdem v 15:00 hod. ze zastávky Šternberk,Dvorská pojede po trase dle licence a podle pokynu pořadatelů závodů.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami, je nutné počítat se zpožděním cca do 10 minut.