Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ulice Sokolská ve městě Zábřehu

Změna v autobusové dopravě
24. 5. 2021 0:00 - 15. 9. 2021 23:00

Částečná uzavírka ulice Sokolská ve městě Zábřehu

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci vozovky a chodníků dojde k částečné uzavírce silnice III/31534 ul. Sokolská ve městě Zábřehu.

Termín uzavírky: od 24. 5. 2021 do 18. 7. 2021 15. 9. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932276, MHD 936001 a MHD 936002 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávajících zastávek Zábřeh,rozc.Kouty (na silnici III/31534 ul. Sokolská) a Zábřeh,B.Němcové (obě zastávky obsluhují pouze linky MHD 936001 a 936002), které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

Přesné termíny přemístění jednotlivých zastávek budou oznámeny zhotovitelem stavby v závislosti na postupu stavebních prací.