Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ulice Jeremenkova v Olomouci

Změna v autobusové dopravě
5. 3. 2020 - 10. 5. 2020

Částečná uzavírka ulice Jeremenkova v Olomouci

Z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci kanalizace dojde k částečné uzavírce ul. Jeremenkova v Olomouci.

Termín uzavírky: od 5.3. do 10.5.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890302, 891340, 891341, 891343, 891347, 891364, 891923, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890341, 890364, 890921, 890923, 891904 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

5.3. – 30.4.2020 částečná uzavírka ul. Jeremenkova – provoz dle přechodného dopravního značení

1.5. –   3.5.2020 (náhradní 8.5. – 10.5.2020) částečná uzavírka ul. Jeremenkova + okružní křižovatka „u pošty“– provoz řízený semafory

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Částečná uzavírka ul. Jeremenkova:

V termínu, kdy bude silniční provoz omezený pouze přechodným dopravním značením bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo pracovního místa kyvadlově, po volné části vozovky.

Autobusová zastávka Olomouc,hl.nádr. označník „O“ (pro linky 890923 a 891923) bude přemístěna o cca 30 m vpřed k náhradnímu označníku před Katastrální úřad. Označník „O“ je obsluhován i jinými dopravci, a to Transdev Morava s. r. o. linkami 853913, 854914 a ČSAD Vsetín a. s. linkou 902923.

Autobusová zastávka Olomouc,hl.nádr. označník „P“ (pro linky 891343, 891347) bude obsluhovaná beze změn v původní poloze.

 

V termínu, kdy bude silniční provoz řízený semafory bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo pracovního místa kyvadlově, po volné části vozovky a okružní křižovatky „u pošty“.

Autobusová zastávka Olomouc,hl.nádr. označník „O“ (pro linky 890923 a 891923) bude stále přemístěna o cca 30 m vpřed k náhradnímu označníku před Katastrální úřad. Označník „O“ je obsluhován i jinými dopravci, a to Transdev Morava s. r. o. linkami 853913, 854914 a ČSAD Vsetín a. s. linkou 902923.

Autobusová zastávka Olomouc,hl.nádr. označník „P“ (pro linku 891347) bude zrušena a s náhradou přemístěna do přednádražního terminálu Olomouc,hl.nádr.označníku „H“.

 

V důsledku omezení silničního provozu v ul. Jeremenkova a s přihlédnutím k souběžné úplné uzavírce ul. Masarykova tř., je nutné počítat v této ulici se zvýšenou intenzitou silničního provozu a s tím spojeným zpožděním spojů zmíněných linek přibližně o 10 min.