Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ulic Jívavská a Svatoplukova ve městě Šternberku

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
28. 3. 2022 0:00 - 6. 12. 2022 23:00

Částečná uzavírka ulic Jívavská a Svatoplukova ve městě Šternberku

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k částečné uzavírce silnice I/46 ulice Jívavská v místě mostu ev. č. 46-037 a silnice III/44423 ulice Svatoplukova ve městě Šternberku.

Termín uzavírky: od 28. 3. 2022 do 31. 10. 2022 5. 12. 2022 (prodloužení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923 dopravce VOJTILA Trans s. r. o. a 890313, 891923 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

28. 3. 2022 – 31.  3. 2022 částečná uzavírka sil. I/46 ul. Jívavská – mimo BUS

1. 4. 2022 – 5. 12. 2022 částečná uzavírka sil. I/46 ul. Jívavská – mimo BUS; dopravní omezení na sil. III/44423 ul. Svatoplukova – včetně BUS

Z toho:

2. 12. 2022 (16:00 hod.) – 3. 12. 2022 (18:00 hod.) částečná uzavírka sil. I/46 ul. Jívavská – mimo BUS; úplná uzavírka sil. III/44423 ul. Svatoplukova – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 28. 3. 2022 – 31. 3. 2022 částečná uzavírka sil. I/46 ul. Jívavská – mimo BUS (přípravné práce)

Uvedeným úsekem silnice I/46 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 1. 4. 2022 – 5. 12. 2022 částečná uzavírka sil. I/46 ul. Jívavská – mimo BUS, dopravní omezení na silnici III/44423 ul. Svatoplukova – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice I/46 ul. Jívavská bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude řízen semafory.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně do 10 minut.

 

Uvedeným úsekem silnice III/44423 ul. Svatoplukova bude umožněno spojům zmíněných linek odbočení na silnici I/46 ul. Jívavská pouze směrem do Šternberku.

 

Spojům linek odbočujícím na silnici I/46 ul. Jívavská směr Domašov u Šternberka / Lipina / Moravský Beroun nebude umožněn průjezd a budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890328

Spoje č. 13, 17 se po obsluze zastávky Šternberk,Dvorská otočí a budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Dvorská – III/44429 ul. Hvězdné údolí – okružní křižovatkou, II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – okružní křižovatkou, I/46 ul. Jívavská, s náhradní obsluhou stávající zastávky Šternberk,nem. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obsluhována s náhradou v zastávce Šternberk,nem.

Zastávka Šternberk,Opavská MěÚ nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 890333

Spoj č. 33 se po obsluze zastávky Šternberk,Dvorská otočí a bude veden jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Dvorská – III/44429 ul. Hvězdné údolí – okružní křižovatkou, II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – okružní křižovatkou, I/46 ul. Jívavská, s náhradní obsluhou stávající zastávky Šternberk,nem. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obsluhována s náhradou v zastávce Šternberk,nem.

Zastávka Šternberk,Opavská MěÚ nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 891923

Spoj č. 19 se po obsluze zastávky Šternberk,Dvorská otočí a bude veden jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Dvorská – III/44429 ul. Hvězdné údolí – okružní křižovatkou, II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – okružní křižovatkou, I/46 ul. Jívavská, s náhradní obsluhou stávající zastávky Šternberk,nem. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obsluhována s náhradou v zastávce Šternberk,nem. 


AKTUÁLNĚ:

Na základě požadavku stavby nebude v termínu od 2. 12. 2022 (16:00 hod.) do 3. 12. 2022 (18:00 hod.) možné odbočení z I/46 ul. Jívavské do III/44423 ul. Svatoplukova ve všech směrech.

 

Úplná uzavírka silnice III/44423 ul. Svatoplukova v místě křižovatky s I/46 ul. Jívavská

V současné době není dlouhodobě umožněno spojům zmíněných linek 890328, 890333 a 891923 odbočení vlevo na silnici I/46 ul. Jívavská směr Domašov u Št. / Lipina / Moravský Beroun.

Nově nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd všemi směry. Spoje zmíněných linek budou ze zastávky Šternberk,Dvorská vedeny obousměrnou objízdnou trasou ul. Dvorská – III/44429 ul. Hvězdné údolí – II/445 okružní křižovatka – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská, kde obslouží zastávku Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách směr Lipina nebo Domašov u Šternberka.

Spoje, které pokračují zpět do centra Šternberku budou vedeny ze zastávky Šternberk,nem. dále po I/46 ul. Jívavská s odbočením na ul. Puškinova – ul. Palackého – okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách, případně po výše uvedené objízdné trase směr zastávka Šternberk,Dvorská.

Zastávka Šternberk,Opavská MěÚ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Sadová nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,nem.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 min.

 

Částečná uzavírka silnice I/46 ul. Jívavská

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů  zmíněných linek minimálně 5 minut.

 

Vzhledem ke krátkodobému omezení dopravní obslužnosti budou cestující informováni formou Přepravního opatření.


Na zmíněné linky 890328, 890333 budou v průběhu 2. termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Uvedenými úseky silnic jsou vedeny i linky 853913, 854914 Transdev Morava s.r.o. a 902923 dopravce Z-Group bus a.s., které budou trasovány dle výše uvedených podmínek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 328Linka 333