Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ul. Uničovská v Litovli

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
11. 5. 2020 - 11. 9. 2020

Částečná uzavírka ul. Uničovská v Litovli

Z důvodu výstavby cyklostezky dojde k částečné uzavírce silnice II/449 ul. Uničovská v Litovli.

Termín uzavírky: od 11.5. do 11.9.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890302, 890304, 890307, 890312, 933244, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890335 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo „pracovního místa“ v délce max 50 m. V průběhu stavebních prací dojde ve směru na Červenku k omezení vjezdu do prostoru dvou autobusových zastávek Litovel,rozc.k cukrovaru a Litovel,Papcel, které znemožní obsluhu zastávek v původních polohách.

Zastávky Litovel,rozc.k cukrovaru a Litovel,Papcel  (směr Červenka) budou přemístěny dle potřeby stavby o několik metrů dále k náhradním označníkům, vždy v dohledové vzdálenosti cestujících.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách dle platných jízdních řádů.