Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/44419 mezi obcemi Haukovice a Újezd

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
13. 9. 2021 0:00 - 10. 12. 2021 23:59

Částečná uzavírka silnice III/44419 mezi obcemi Haukovice a Újezd

Z důvodu rekonstrukce prostorů autobusové zastávky a následné výstavby cyklostezky dojde k částečné uzavírce silnice III/44419 mezi obcemi Haukovice a Újezd.

Termín uzavírky: od 13. 9. 20. 9. 2021 (změna zahájení) do 17. 12. 2021 10. 12. 2021 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890322, 890326 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, vždy po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací (s předpokladem od 22. 9. 2021) dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Újezd,Haukovice,Jednota v obou směrech, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.