Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/4365 v obci Svésedlice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
5. 10. 2020 0:00 - 29. 11. 2020 23:00

Částečná uzavírka silnice III/4365 v obci Svésedlice

Z důvodu stavebních prací na výstavbě vodovodu dojde k částečné uzavírce silnice III/4365 v obci Svésedlice.

Termín uzavírky: od 5.10. do 29.11.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891347 a 891348 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

  5.10. – 25.10.2020 – posuvné pracovní místo

2.11. – 29.11.2020 – jednosměrná uzavírka – silniční provoz na semafory

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 5.10. – 25.10.2020pravý jízdní pruh ve směru od Vacanovic do Přáslavic  – posuvné pracovní místo

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo „posuvného pracovního místa“ po volné části vozovky, kde bude zajištěn průjezdný profil v šíři min. 3 m, který umožňuje bezpečný průjezd autobusům zmíněných linek.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

Silniční provoz okolo posuvného pracovního místa bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V termínu 2.11. – 29.11.2020 (předpoklad)jednosměrná uzavírka pravý jízdní pruh ve směru od Přáslavic do Vacanovic – silniční provoz na semafory

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo pracovního úseku po volné části vozovky, kde bude zajištěn průjezdný profil v šíři min. 3 m, který umožňuje bezpečný průjezd autobusům dotčených linek.

V pracovním úseku se nachází zastávka Svésedlice,ObÚ směr Vacanovice / Doloplazy, která bude přemístěna na místní komunikaci v blízkosti obecní plakátové plochy.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

Silniční provoz okolo pracovního úseku v délce cca 190 m bude řízený semafory.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory může docházet ke zpoždění spojů zmíněných linek cca do 5 minut.

 

Přesný termín přechodu na druhý úsek a přemístění zastávky bude nahlášený stavbou v předstihu.