Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/37314 v obci Senice na Hané, MČ Cakov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 8. 2022 0:00 - 15. 9. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice III/37314 v obci Senice na Hané, MČ Cakov

Z důvodu opravy povrchů vozovky po budování kanalizace dojde k částečné uzavírce silnice III/37314 v obci Senice na Hané, MČ Cakov.

Termín uzavírky: od 15. 8. 2022 do 15. 9. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891374, 891375, 891376 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Stavební práce jsou rozloženy do několika etap:

Etapa 1(A): částečná uzavírka III/37314 od začátku obce po křižovatku u RD č. p. 10 směr Vilémov 

Etapa 1(B): částečná uzavírka III/37314 od křižovatky u RD č. p. 10 po konec obce směr Senička 

Etapa 2(A): částečná uzavírka III/37314 od křižovatky u RD č. p. 10 po konec obce směr Vilémov 

Etapa 2(B): částečná uzavírka III/37314 od začátku obce po křižovatku u RD č. p. 10 směr Senička 

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/37314 bude v průběhu stavby umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky, kde silniční provoz bude řízen semafory.

V průběhu etapy 1(A a B) dojde k omezení obsluhy zastávky Senice na Hané,Cakov,rest.,(v obou směrech), která nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradním označníkům na silnici III/37314 před RD č. p. 15, v opačném směru na zpevněnou krajnici.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 – 7 minut.