Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/31537 ulice Havlíčkova v Zábřehu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 3. 2023 0:00 - 4. 6. 2023 23:00

Částečná uzavírka silnice III/31537 ulice Havlíčkova v Zábřehu

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci komunikace a autobusových zastávek dojde k částečné uzavírce silnice III/31537 ul. Havlíčkova a úplné uzavírce přilehlých místních komunikací ul. Nemilská a ul. Oborník ve městě Zábřehu.

Termín uzavírky: od 8. 3. 2023 do 4. 6. 2023

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932276, 936001, 936002 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V úseku částečné uzavírky III/31537 ul. Havlíčkova v blízkosti autobusové zastávky Zábřeh,Havlíčkova

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (936001 a 936002) po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávka Zábřeh,Havlíčkova nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 40 m dále ve směru jízdy do travnatého pásu k náhradnímu označníku.


V úseku částečné uzavírky III/31537 ul. Havlíčkova přibližně od křižovatky s ul. Nemilská po křižovatku s ul. Oborník a úplná uzavírka přilehlých místních komunikací

Uvedeným úsekem silnice III/31537 ul. Havlíčkova bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 932276 pouze v přímém směru po volné části vozovky, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory, bez možnosti odbočení spojům zmíněné linky 936002 z ul. Nemilská, případně do ul. Oborník.

 

Linka 932276

Spoje č. 2 a č. 28 (rychlospoje) budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek v současných polohách bez omezení.

V důsledku řízení silničního provozu semafory může docházet ke zpoždění spojů zmíněné linky přibližně do 5 minut.

AKTUÁLNĚ: V termínu od 22. 5. 2023 do 25. 5. 26. 5. 2023 (prodloužení termínu) dojde z důvodu pokládky živičných vrstev k úplné uzavírce uvedeného úseku. Spoje č. 2 a č. 28 (rychlospoje) budou v Zábřehu vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po II/315 ul. Dvorská, ul. Sušilova – III/31534 ul. Sokolská, ul. Jiráskova – III/31534 Nemile a dále ve svých trasách směr Hněvkov dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v současných polohách bez omezení.

 

Linka 936002

Spoje č. 3, 1, 5, 7, 13, 9, 21, 25, 31 budou ze zastávky Zábřeh,pod hřbitovem vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ul. Na Výsluní s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,sídl.Výsluní – ul. Lidická – ul. Indrova – ul. Dvořákova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Dvořákova – III/31537 ul. Havlíčkova s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Zábřeh,Havlíčkova a s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Sladovna záv. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Zábřeh,sídl.Výsluní; Zábřeh,Dvořákova; Zábřeh,Havlíčkova; Zábřeh,Sladovna záv. budou těmito spoji mimořádně obsluhovány.

Zastávka Zábřeh,Havlíčkova nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 40 m dále ve směru jízdy do travnatého pásu k náhradnímu označníku.

Zastávky Zábřeh,Nemilská a Zábřeh,krytý bazén nebudou obsluhovány bez náhrady.


Na zmíněnou linku MHD 936002 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.