Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/445 v Chabičově

Změna v autobusové dopravě
30. 9. 2019 - 15. 12. 2019

Částečná uzavírka silnice II/445 v Chabičově

Z důvodu rekonstrukce kanalizační sítě bude na silnici II/445 v Chabičově omezen silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 30.9. do 15.12.2019

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890921 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky okolo „posuvného pracovního místa“, vždy po volné části vozovky.

Zastávka Šternberk,Chabičov směr Šternberk bude v důsledku stavebních prací přesunuta o několik  metrů vpřed k náhradnímu označníku, v dohledové vzdálenosti cestujících.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Autobusy některých spojů zmíněné linky se otáčí okolo místního hostince a kaple sv. Floriána s napojením zpět na silnici II/445. Tato možnost otáčení a výjezdu na silnici II/445 bude zachována po celou dobu stavby.