Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/369 ul. Olšanská v obci Ruda n.M.

Změna v autobusové dopravě
6. 4. 2020 - 30. 9. 2020

Částečná uzavírka silnice II/369 ul. Olšanská v obci Ruda n.M.

Z důvodu výstavby kanalizace a nových chodníků dojde k částečné uzavírce silnice II/369 ul. Olšanská v obci Ruda nad Moravou.

Termín uzavírky: od 6.4. do 30.9.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930219 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem silnice II/369 bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“.

Stavebními pracemi bude omezena obslužnost autobusové zastávky Ruda n.Mor.,č.221 směr Hrabenov / Šumperk, která po dobu stavby nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Ruda n.Mor.,zámek.

Ve směru Olšany bude zastávka Ruda n.Mor.,č.221 obsluhována v současné poloze bez omezení.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.