Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/150 v obci Rokytnice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
23. 3. 2020 - 31. 5. 2020

Částečná uzavírka silnice II/150 v obci Rokytnice

Z důvodu výstavby chodníku a rekonstrukce prostoru autobusové zastávky dojde k částečné uzavírce silnice II/150 v obci Rokytnice.

Termín uzavírky: od 23.3. do 31.5.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920403, 920511, 920512 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, vždy po volné části vozovky okolo pracovního místa. Vedení silničního provozu bude upraveno přechodným dopravním značením.

Předmětem stavby je i rekonstrukce prostoru současné zastávky Rokytnice,Hliníky (směr Dluhonice / Přerov), která bude po dobu rekonstrukce ve směru do Přerova přesunuta cca o 70 m vpřed k náhradníku označníku na chodník přibližně před dům č.p.399 a ve směru do Dluhonic bude přesunuta o cca 20 m do ulice směr Dluhonice (u plotu přilehlé zahrady) v blízkosti s křižovatkou se silnicí II/150.