Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/55 ul. Rolsberská, Přerovská v Olomouci

Změna v autobusové dopravě
18. 9. 2019 - 29. 10. 2019

Částečná uzavírka silnice I/55 ul. Rolsberská, Přerovská v Olomouci

Z důvodu rekonstrukce vozovky silnice I/55 ul. Rolsberská, Přerovská v Olomouci bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Stavební úpravy budou rozděleny na tři části – A, B, C. O části A a C bude rozhodnuto později.

Termíny uzavírky pro část B (úsek od zastávky Olomouc,ČSAD po křižovatku s ulicí Hanácká):

  1. etapa 18. 9. –   8. 10. 2019 (levá strana ve směru staničení, směr centrum)
  2. etapa 9. 10. – 29. 10. 2019 (pravá strana ve směru staničení, směr z centra)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891346, 891348, 891351, 920512 a 950154 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn obousměrný průjezd spojům zmíněných linek po volné polovině komunikace v jednom jízdním pruhu pro každý směr.

V uzavřeném úseku se nachází zastávky Olomouc,ČSAD (obsluhují pouze linky MHD) a Olomouc,Pekárny, kterou obsluhují uvedené linky (mimo linku 950154).

 

Po dobu 1. etapy (18. 9. – 8. 10. 2019)

budou linky obsluhovat zastávku Olomouc,Pekárny v obou směrech, přičemž na straně do centra Olomouce budou zřízeny v prostoru opravované komunikace dva provizorní zálivy včetně nástupních hran, přístupové cesty a autobusy budou odbavovat cestující v tom zálivu, v němž nebudou v danou dobu prováděny stavební práce. Zastávky budou vyznačeny přechodným dopravním značením.

 

Po dobu 2. etapy (9. 10. – 29. 10. 2019)

budou linky obsluhovat zastávku Olomouc,Pekárny v obou směrech, přičemž na straně z centra Olomouce budou zřízeny v prostoru opravované komunikace dva provizorní zálivy včetně nástupních hran, přístupové cesty a autobusy budou odbavovat cestující v tom zálivu, v němž nebudou v danou dobu prováděny stavební práce. Zastávky budou vyznačeny přechodným dopravním značením.

 

Zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.