Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/55 ul. Rolsberská, Přerovská a Týnecká v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
30. 10. 2019 - 9. 12. 2019

Částečná uzavírka silnice I/55 ul. Rolsberská, Přerovská a Týnecká v Olomouci

Z důvodu realizace akce „I/55 Olomouc – průtah od křižovatky Tovární, Lipenská po křižovatku Keplerova – Část A a Část C“ bude částečně omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termíny uzavírky:

Část A:

  1. etapa 30. 10. –  8. 11. 2019 (uzavírka vnějšího jízdního pruhu jízdního pásu vpravo staničení)
  2. etapa   9. 11. – 15. 11. 2019 (uzavírka vnitřního jízdního pruhu jízdního pásu vpravo staničení)
  3. etapa 16. 11. –   2. 12. 2019 (uzavírka vnitřního jízdního pruhu jízdního pásu vpravo staničení)

Část C:

  1. etapa 30. 10. – 13. 11. 2019 (uzavírka obou jízdních pruhů jízdního pásu vlevo staničení)
  2. etapa 14. 11. –   2. 12. 2019 (uzavírka obou jízdních pruhů jízdního pásu vpravo staničení)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Po předmětném úseku silnice I/55 (Část A – ul. Rolsberská) jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje:

  • 780439, 780442, 850129, 890302, 890370, 891340, 891341, 891344, 891345, 891346, 891347, 891348, 891351, 891364, 891923, 920512, 950154, 950157 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.
  • 890341, 890345, 890364, 891370, 891371, 891377, 891392, 891400, 890921, 890923, 920500 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.
  • 780400 dopravce FTL – First Transport Lines, a. s.

Část A

1. etapa (30.10. – 8. 11. 2019): uzavřena bude ul. Rolsberská od křižovatky se silnicemi I/35, I/46 po zastávku Olomouc,ČSAD (pravý jízdní pruh – blíž k AN ve směru na Velký Týnec).

Spoje linek přijíždějící po silnici I/35 (ul. Tovární) na autobusové nádraží (zastávka Olomouc,aut.nádr.) pojedou po trase dle licence, tj. odbočí po místní komunikaci na uvedenou zastávku.

Spoje linek přijíždějící po silnicích I/46 od Šternberka, po I/35 od Velké Bystřice, po I/55 od Velkého Týnce  přijedou na autobusové nádraží po účelové komunikaci (Spemax, KAR mobil, Hornbach). Na křižovatce s ulicí Rolsberská bude umístěno světelné signalizační zařízení.

Spoje linek vyjíždějící z autobusového nádraží pojedou po účelové komunikaci (Spemax, KAR mobil, Hornbach).

 

2. etapa (9. 11. – 15. 11. 2019): uzavřena bude ul. Rolsberská od křižovatky se silnicemi I/35, I/46 po zastávku Olomouc,ČSAD (pravý jízdní pruh – vzdálenější od AN ve směru na Velký Týnec).

Spoje linek přijíždějící po silnicích I/35 (ul. Tovární), po I/46 od Šternberka, po I/35 od Velké Bystřice pojedou na autobusové nádraží po trase dle licence.

Spoje linek přijíždějící od Velkého Týnce přijedou na autobusové nádraží po účelové komunikaci (Spemax, KAR mobil, Hornbach). Na křižovatce s ulicí Rolsberská bude umístěno světelné signalizační zařízení.

Spoje linek vyjíždějící z autobusového nádraží směr Velký Týnec pojedou bez omezení.

Spoje linky vyjíždějící z autobusového nádraží směrem ke křižovatce silnic I/55, I/35, I/46 (tj. směrem na hlavní nádraží ČD, Pavlovičky, Velkou Bystřici) pojedou po účelové komunikaci (Spemax, KAR mobil, Hornbach).

 

3. etapa (16. 11. – 2. 12. 2019): uzavřena bude ul. Rolsberská od křižovatky se silnicemi I/35, I/46 po zastávku Olomouc,ČSAD (pravý jízdní dvou pruh ve směru Šternberk).

Spoje linek přijíždějící po silnicích I/35 (ul. Tovární), po I/46 od Šternberka, po I/35 od Velké Bystřice pojedou na autobusové nádraží po trase dle licence.

Spoje linek přijíždějící po silnici I/55 od Velkého Týnce přijedou na autobusové nádraží po účelové komunikaci (Spemax, KAR mobil, Hornbach). Na křižovatce s ulicí Rolsberská bude umístěno světelné signalizační zařízení.

Spoje linek vyjíždějící z autobusového směr Velký Týnec pojedou bez omezení, tj. po trase dle licence.

Spoje linek vyjíždějící z autobusového nádraží směrem ke křižovatce silnic I/55, I/35, I/46 (tj. směrem na hlavní nádraží ČD, Pavlovičky, Velkou Bystřici) pojedou po účelové komunikaci (Spemax, KAR mobil, Hornbach).


Po předmětném úseku silnice I/55 (Část C – ul. Přerovská, Týnecká) jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891346, 891351, 920512, 950154 dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.

 

Část C

1. etapa (30. 10. – 13. 11. 2019): uzavřena bude ul. Týnecká a Přerovská od okružní křižovatky se silnicí II/570 v Olomouci – Holici po křižovatku s ul. Hanácká (pravý jízdní dvou pruh ve směru od Velkého Týnce). Spoje linek pojedou obousměrně v pravém jízdním pruhu (ve směru od Olomouce).

Zastávka Olomouc,Týnecká bude pro oba směry přemístěna do blízkosti křižovatky s ulicí Hanácká k náhradním označníkům.

 

2. etapa (14. 11. – 2. 12. 2019): uzavřena ul. Týnecká a Přerovská od křižovatky s ulicí Hanácká po okružní křižovatku se silnicí II/570 v Olomouci – Holici (pravý jízdní dvou pruh ve směru Velký Týnec). Spoje linek pojedou obousměrně v pravém jízdním pruhu (ve směru do Olomouce).

Zastávka Olomouc,Týnecká bude pro oba směry přemístěna stejně jako při 1. etapě.

 

Po předmětné silnici jsou také provozovány linky městské autobusové dopravy, které provozuje dopravce Dopravní podnik města Olomouce, a. s.