Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/35 v úseku Olomouc – Přáslavice

Změna v autobusové dopravě
15. 7. 2019 - 27. 10. 2019

Částečná uzavírka silnice I/35 v úseku Olomouc – Přáslavice

Z důvodu rekonstrukce vozovky na silnici I/35 v úseku Olomouc – Přáslavice bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.
 
Termíny uzavírky:
Část A – etapa 1 částečná uzavírka (křižovatka s ul. Pavelkova – okružní křižovatka „u Peugeotu“)  15. 7. 2019  –   3. 8. 2019
Část A – etapa 2 částečná uzavírka (křižovatka s ul. Pavelkova – okružní křižovatka „u Peugeotu“)    5. 8. 2019  – 25. 8. 2019
 
Část C – etapa 1 (uzavírka rampy z a do Velké Bystřice)       17. 7.  –  28. 7. 2019
Část C – etapa 1 (uzavírka výjezdové větve na Přáslavice)  29. 7.  –    4. 8. 2019
Část C – etapa 1 (bez omezení provozu na rampách)             5. 8.  –  25. 8. 2019
Část C – etapa 2 (uzavírka rampy z a do Velké Bystřice )      26. 8.  –    5. 9. 2019
Část C – etapa 2 (bez omezení provozu na rampách)             6. 9.  –  6. 10. 2019
 
Část B – etapa 1 (okružní křižovatka „u Peugeotu“)   7. 10.  –   17. 10. 2019
Část B – etapa 2 (okružní křižovatka „u Peugeotu“)   18. 10.  –   20. 10. 2019
Část B – etapa 3 (okružní křižovatka „u Peugeotu“)   25. 10.  –   27. 10. 2019
 
Na silnici I/35 zůstane po celou dobu uzavírky zachován obousměrný provoz.
 
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891343, 891344, 891345, 891347 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.; 890345 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
 
V době částečné uzavírky v Části A (etapa 1 a etapa 2) budou linky vedeny po částečně uzavřené silnici a budou obsluhovat všechny zastávky. 
 
 
V době částečné uzavírky v Části C  etapa 1 (17. 7. – 28. 7. 2019) budou dotčené spoje linek 891343, 891344, 891345, 891347 ve směru z Olomouce vedeny po objízdné trase. Ta povede ze silnice I/35 (na okružní křižovatce u prodejny Peugeot) po silnici III/4436 Bystrovany, III/4438 Bukovany, III/4433 Velká Bystřice.
Spoje neobslouží ve směru z Olomouce zastávky Velká Bystřice,Ferona, Velká Bystřice,cukrovar.
Spoje, které nezajíždějí do Velké Bystřice, pojedou po trase dle licence a budou obsluhovat všechny zastávky, pouze zastávku Velká Bystřice,Ferona obslouží v přemístěné poloze u náhradního označníku.
V opačném směru budou linky vedeny po trase dle licence a obslouží všechny zastávky. 
 
V době částečné uzavírky v Části C etapa 1 (29. 7. – 4. 8. 2019) budou dotčené spoje linek 891343, 891344, 891345, 891347 ve směru z Olomouce vedeny po objízdné trase. Ta povede ze silnice I/35 po silnici III/44317 Velká Bystřice, III/4365 nebo III/4365a směr Svésedlice, III/4366 Přáslavice, II/437. 
Linky obslouží všechny zastávky, pouze zastávku Velká Bystřice,Ferona ve směru z Olomouce obslouží v přemístěné poloze u náhradního označníku.
V opačném směru budou linky vedeny po trase dle licence.
 
V době částečné uzavírky v Části C etapa 1 (5. 8. – 25. 8. 2019) budou dotčené spoje linek 891343, 891344, 891345, 891347 vedeny po trase dle licence obslouží všechny zastávky, pouze zastávku Velká Bystřice,Ferona ve směru z Olomouce obslouží v přemístěné poloze u náhradního označníku.
  
V době částečné uzavírky v Části C etapa 2 (26. 8. – 5. 9. 2019) budou linky 891343, 891344, 891345, 891347 ve směru z Olomouce vedeny po trase dle licence a obslouží všechny zastávky.
V opačném směru budou linky vedeny po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Velká Bystřice,radnice po silnici III/44317, III/4433 Bukovany, III/4438, III/4436 Bystrovany, I/35, dále po trase dle licence.
Spoje neobslouží ve směru do Olomouce zastávky Velká Bystřice,cukrovar a Velká Bystřice,Ferona.
Spoje, které nezajíždějí do Velké Bystřice, pojedou po trase dle licence a budou obsluhovat všechny zastávky, pouze zastávku Velká Bystřice,Ferona obslouží v přemístěné poloze u náhradního označníku.
 
 
V době částečné uzavírky v Části B etapa 1 budou dotčené linky vedeny v obou směrech po trase dle licence a obslouží všechny zastávky.
 
V době částečné uzavírky v Části B etapa 2 budou dotčené linky mimo spoj č. 7 linky 891343 vedeny v obou směrech po trase dle licence a obslouží všechny zastávky.
Spoj č. 7 linky 891343 bude vedený z okružní křižovatky (u prodejny Peugeot) po silnici I/35 směr Přáslavice, III/44317 Velká Bystřice, III/4432, III/4433 Bukovany, dále po trase dle licence.
Linka obslouží všechny zastávky.
V opačném směru bude linka vedena po trase dle licence.
 
V době částečné uzavírky v Části B etapa 3 pojede spoj č. 7 linky 891343 po stejné objízdné trase jako ve 2. etapě a obslouží všechny zastávky.