Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/35 ul. Třebovská a úplná uzavírka silnice III/31521 v úseku Mohelnice – Křemačov

Změna v autobusové dopravě
15. 10. 2021 0:00 - 20. 10. 2021 23:00

Částečná uzavírka silnice I/35 ul. Třebovská a úplná uzavírka silnice III/31521 v úseku Mohelnice – Křemačov

Z důvodu frézování vozovky a následné pokládky živičných vrstev dojde k částečné uzavírce silnice I/35 ul. Třebovská a úplné uzavírce silnice III/31521 v úseku Mohelnice – Křemačov.

Termín uzavírky: od 15. 10. 2021 do 20. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933241933251 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseku:

15. 10. 2021 – 17. 10. 2021 frézování vozovky silnice III/31521 – mimo BUS

18. 10. 2021 – 20. 10. 2021 částečná uzavírka silnice I/35, úplná uzavírka silnice III/31521 – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 15. 10. 2021 – 17. 10. 2021 frézování vozovky silnice III/31521 – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (pouze 933241) prostorem stavby, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 18. 10. 2021 – 20. 10. 2021 částečná uzavírka silnice I/35, úplná uzavírka silnice III/31521 – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice I/35 ul. Třebovská bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (pouze 933251) okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Uvedeným úsekem silnice III/31521 nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (pouze 933241), které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje (mimo spoje č. 11, 13, 15) budou ze zastávky Mohelnice,PENNY MARKET vedeny objízdnou trasou po III/4446 ul. Zábřežská – I/44 (směr Libivá) – vlevo na místní komunikaci – III/31521 Křemačov do zastávky Mohelnice,Křemačov,obchod a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu. V opačném směru ze zastávky Mohelnice,Křemačov,obchod po III/31521 – místní komunikací s napojením na I/44 – I/35 EXIT 234 Mohelnice – I/35 ul. Třebovská – okružní křižovatka – ul. Okružní a dále ve svých trasách směr aut. st. dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 11, 13, 15 budou ze zastávky Mohelnice,Mlýnská vedeny po ul. Mlýnská, Sadová – okružní křižovatka ul. Okružní – ul. Třebovská a dále jednosměrnou objízdnou trasou – sjezdem na I/44 – I/44 (směr Libivá) – vlevo na místní komunikaci – III/31521 Křemačov do zastávky Mohelnice,Křemačov,obchod a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Mohelnice,Třebovská nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 5 minut.