Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnic III/37011 a III/37010 v obci Oskava

Změna v autobusové dopravě
26. 9. 2022 0:00 - 31. 12. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnic III/37011 a III/37010 v obci Oskava

Z důvodu pokládky nového kabelového vedení nízkého napětí dojde k částečné uzavírce silnic III/37011 a III/37010 v obci Oskava.

Termín uzavírky: od 26. 9. 2022 do 31. 12. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890321 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.; 930204, 930205 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky silnic bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Oskava,hřbitov (v obou směrech), popř. Oskava,ObÚ (v obou směrech), které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.