Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka na silnici I/11 ul. Jesenická v Šumperku

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 7. 2019 - 31. 12. 2019

Částečná uzavírka na silnici I/11 ul. Jesenická v Šumperku

Z důvodu zahájení stavebních prací na realizaci přestupního terminálu bude částečně omezený silniční provoz v ul. Jesenická v Šumperku i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 1.7. do 31.12.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930122, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206, 930207, 930209, 930210, 930212, 930214, 930215, 930216, 930218, 930219, 930220, 930222, 930229, 930246, 930279, 930280, 931203, 931207, 932207, 932217, 932246, 932280, 933246, 933280, 950122, 950157, 935231, 935232, 935233, 935234, 935235 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Od 1.7. do 30.10.2019

Zmíněným úsekem bude umožněn průjezd spojům uvedených linek tak, aby byly zachovány plynulé nájezdy i výjezdy všemi směry do i z prostoru autobusové stanice v Šumperku.

Zastávka Šumperk,aut.st. bude obsluhována bez omezení dle platných jízdních řádů.


Od 31.10. do 17.11.2019

V závislosti na postupu stavebních prací dochází k přechodu na další etapu II/B, při které dojde k jednosměrné uzavírce silnice I/11 ul. Jesenická v Šumperku.

Uvedeným úsekem nebude, ve směru od Bludova na aut. st., umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po jednosměrných objízdných trasách následovně:

 

Pro linky 930202, 930206, 930207, 930209, 930216, 930219, 930222, 930246, 931207, 932207, 932246 a 933246

bude příjezd na zastávku Šumperk,aut.st. veden ze zastávky Šumperk,Mototechna dále po silnici III/36916 Husovo nám., ul. Žerotínova, ul. Dr. E. Beneše, Masarykovo nám., ul. Jeremenkova, ul. Rooseveltova a po sinici I/11 ul. Jesenická na zastávku Šumperk,aut.st.

V opačném směru budou odjezdové spoje zmíněných linek vedeny v původních trasách dle platné licence.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Pro linky 930203, 930204, 930205, 930212, 930229, 930279, 930280, 931203, 932217 a 933280

bude příjezd na zastávku Šumperk,aut.st. veden ze silnice I/11 ul. Jesenická / případně ul. Uničovská, na ul. M. R. Štefánika, ul. Dr. E. Beneše, Masarykovo nám., ul. Jeremenkova, ul. Rooseveltova a po silnici I/11, ul. Jesenická, na zastávku Šumperk,aut.st.

V opačném směru budou odjezdové spoje zmíněných linek vedeny v původních trasách dle platné licence.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Pro linky 930122, 930210, 930214, 930215, 930218, 930220, 950122 a 950157

příjezd na zastávku Šumperk,aut.st. bude veden po silnici I/11 ul. Jesenická, v původních trasách dle platné licence.

V opačném směru budou odjezdové spoje zmíněných linek vedeny po silici I/11 ul. Jesenická, ul. M. R. Štefánika, ul. Dr. E. Beneše, Masarykovo nám., ul.Jeremenkova, II/446 ul. Lidická a po silnici I/11 ul. Jesenická, dále dle platných JŘ.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Linky MHD Šumperk budou vedeny po jednosměrných objízdných trasách následovně:

Linky 935231 a 935233

ze zastávky Šumperk,Štefánikova,Lékařský dům po ul. M. R. Štefánika, Masarykovo nám., ul. Jeremenkova, ul. Rooseveltova a po silnici I/11 ul. Jesenická na zastávku Šumperk,Jesenická,žel.st.

V opačném směru budou odjezdové spoje zmíněných linek vedeny v původních trasách dle platné licence.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Linka 935232

ze zastávky Šumperk,Pramet z ul. Uničovská přes I/11 ul. Jesenická na ul. M. R. Štefánika, ul. Dr. E. Beneše, Masarykovo nám., ul. Jeremenkova, ul. Rooseveltova a  po silnici I/11 ul. Jesenická, na zastávku Šumperk,Jesenická,žel.st. / případně zastávku Šumperk,aut.st. a dále dle platných JŘ.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Linka 935234

bude vedena v původní trase dle platné licence bez nutnosti objízdné trasy.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Linka 935235

liché spoje budou vedeny v původní trase dle platné licence.

U sudých spojů (mimo sp.č.2) bude příjezd na zastávku Šumperk,aut.st. veden ze silnice I/11 ul. Jesenická, na ul. M. R. Štefánika, ul. Dr. E. Beneše, Masarykovo nám., ul. Jeremenkova, ul. Rooseveltova a po silnici I/11 ul. Jesenická, na zastávku Šumperk,aut.st.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca do 7 minut.