Změny ve veřejné dopravě

Částečná i úplná uzavírka silnice II/450 Domašov – Videlský kříž

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
7. 9. 2020 - 10. 1. 2021

Částečná i úplná uzavírka silnice II/450 Domašov – Videlský kříž

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k částečné i úplné uzavírce silnice II/450 v úseku Sedlo Videlský kříž – křižovatka se silnicí I/44 Domašov.

Termín uzavírky: od 7.9.2020 do 10.1.2021 11.11.2020 (předčasné ukončení stavební činnosti)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950111, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Předčasné ukončení stavební činnosti pro rok 2020. Další pokračování stavební akce bude zahájeno v neupřesněném termínu roku 2021.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a dvou etap:

Etapa I – 7.9. – 29.11.2020 11.11.2020 Sedlo Videlský kříž – Bělá p. P. točna BUS

Etapa II. – 12.10.2020 – 10.1.2021 Bělá p. P. točna BUS – Domašov křižovatka s I/44 (zrušeno, realizace v roce 2021)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech Etapy I. a II. – termíny etap se překrývají, tudíž i vedení zmíněných linek se prolíná navzájem mezi etapami:

 

Linky 950111, 950904

V termínech od 7.9. do 13.9.2020 a od 28.12.2020 do 10.1.2021 (úplná uzavírka mimo BUS + částečná uzavírka) bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek s obsluhou zastávek bez omezení.

 

Linka 950904

V termínu od 14.9. do 27.12.2020 (kácení stromů + stavební činnost) nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Jeseník,aut.st. – I/44 ul. Smetanova, ul. 28. října, ul. Šumperská – II/453 ul. Rejvízská – II/453 Dětřichov, Rejvíz, Dolní Údolí – II/454 Zlaté Hory – II/445 Zlaté Hory s obsluhou zastávky Zlaté Hory,aut.st. – II/445 Heřmanovice, Vrbno p. P. s obsluhou zastávek Vrbno p.Prad.,centrum (liché spoje) / Vrbno p.Prad.,Dřevokombinát (sudé spoje) – Vrbno p.Prad.,rozc.Ludvíkov a dále ve svých trasách.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 950111

V termínu od 14.9. do 30.9.2020 (úplná uzavírka mimo BUS) bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněné linky až do konečné zastávky Bělá p.Prad.,konečná bez omezení.

 

V termínu od 23.9. do 7.10.2020 (kácení stromů ve směru od točny BUS do obce Bělá p. P. + přípravná stavební činnost) nebude umožněn průjezd spojům až do konečné zastávky Bělá p.Prad.,konečná, ale budou předčasně ukončeny u areálu ZD, kde se autobusy budou otáčet a obsluhovat náhradní zastávku Bělá p.Prad.,Domašov,háj. Spoje této linky budou vedeny úsekem od křiž. se silnicí  I/44 po areál ZD po celý den včetně pracovní doby stavby!

Zastávka Bělá p.Prad.,Domašov,háj. nebude obsluhována v původní poloze s náhradou o cca 350 m dále v prostoru točny areálu ZD u náhradního označníku.

Zastávky Bělá p.Prad.,vodopády; Bělá p.Prad.,konečná nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje zmíněné linky budou dodržovat časy odjezdů z obsluhovaných zastávek dle platného jízdního řádu.  

V termínu od 8.10.2020 do odvolání bude po domluvě se stavbou obnoveno vedení linky 950111 opět až na konečnou zastávku Bělá p.Prad.,konečná v plném rozsahu.

 

Předpoklad dalšího postupu vedení linky, který bude v předstihu upřesněn:

V termínu od 9.11. do 22.11.2020 (stavební činnost v celém úseku Bělá p. P., točna BUS – Domašov křiž. s I/44) nebude umožněn průjezd spojům až do konečné zastávky Bělá p.Prad.,konečná, ale budou předčasně ukončeny u areálu ZD, kde se autobusy budou otáčet a obsluhovat náhradní zastávku Bělá p.Prad.,Domašov,háj. Spoje této linky budou vedeny úsekem od křiž. se silnicí  I/44 po areál ZD pouze mimo pracovní dobu stavby tj. od 16:50 do 7:10 hod.!

Zastávka Bělá p.Prad.,Domašov,háj. nebude obsluhována v původní poloze s náhradou o cca 350 m dále v prostoru točny areálu ZD u náhradního označníku.

Zastávky Bělá p.Prad.,vodopády; Bělá p.Prad.,konečná nebudou obsluhovány bez náhrady.

V pracovní době stavby tj. od 7:10 do 16:50 hod. nebude umožněn průjezd spojům až na točnu do areálu ZD na náhradní zastávku Bělá p.Prad.,Domašov,háj., ale budou předčasně ukončeny v zastávce Bělá p.Prad.,Domašov,pošta, odkud budou autobusy manipulačně pokračovat po I/44 do Filipovic, kde se otočí na točně pod sjezdovkou „Skipark Filipovice“.

Zastávky Bělá p.Prad.,Domašov,PARK HOTEL; Bělá p.Prad.,Domašov,háj.; Bělá p.Prad.,vodopády; Bělá p.Prad.,konečná nebudou obsluhovány bez náhrady.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

V termínu od 23.11.do 27.12.2020 (stavební činnost v celém úseku Bělá p. P., točna BUS – Domašov křiž. s I/44) nebude umožněn průjezd spojům dotčené linky po celý den. Spoje zmíněné linky budou předčasně ukončeny v zastávce Bělá p.Prad.,Domašov,pošta, odkud budou autobusy manipulačně pokračovat po I/44 do Filipovic, kde se otočí na točně pod sjezdovkou „Skipark Filipovice“.

Zastávky Bělá p.Prad.,Domašov,PARK HOTEL; Bělá p.Prad.,Domašov,háj.; Bělá p.Prad.,vodopády; Bělá p.Prad.,konečná nebudou obsluhovány bez náhrady.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.