Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka v obci a v okolí obce Libivá

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 4. 2020 0:00 - 25. 7. 2020 23:00

Částečná a úplná uzavírka v obci a v okolí obce Libivá

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k částečné uzavírce silnice I/44 (Zábřeh – Libivá – Mohelnice), úplné uzavírce silnice III/31522 (Libivá – Květín) a místních komunikací v obci Libivá.

Termín uzavírky: od 1.4. do 25.7.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932246, 932289, 933246, 933253 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů a úseků:

1.4. (od 7.4.2020 změna objízdných tras)28.4.2020 (zkrácení termínu) úsek A (úsek Libivá směr Zábřeh)

4.5. –   7.6.2020 úsek B (úsek Libivá směr Mohelnice)

15.6. – 31.7.2020 úsek C (úsek Libivá – průtah obcí) (změna termínu)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Na základě souhlasu stavební společnosti MADOS MT s.r.o. došlo k povolení průjezdu křižovatkou silnic III/31522 s I/44 (směr Květín) pro zmíněné autobusové linky po celou dobu stavby, až do pokládky finální živičné vrstvy, která bude realizována ve víkendových dnech, kdy touto křižovatkou zmíněné autobusové linky neprojíždí.

V termínu realizace úseku A (Na základě urychlení stavebních prací dochází ke zkrácení termínu uzavírky do 28.4.2020. S platností od 29.4.2020 budou spoje dotčených linek vedeny opět ve svých původních trasách)

 

Řesení dopravní obslužnosti do 6.4.2020:

Uvedeným úsekem silnice I/44 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek vždy po volné části vozovky okolo pracovního místa. Silniční provoz okolo pracovního místa na I/44 bude řízený semafory. Dále bude umožněn spojům zmíněných linek průjezd křižovatkou silnic III/31522 s I/44 (Libivá – Květín).

Autobusová zastávka Mohelnice,Květín,rozc. na silnici I/44 (je pouze ve směru na Mohelnici) nebude obsluhována bez náhrady.

Autobusová zastávka Mohelnice,Květín,rozc. na silnici III/31522 bude obsluhována bez omezení.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat na spojích zmíněných linek se zpožděním do 10 min.

 

Řesení dopravní obslužnosti od 7.4.2020 do 28.4.2020:

Uvedeným úsekem silnice I/44 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek vždy po volné části vozovky okolo pracovního místa. Silniční provoz okolo pracovního místa na I/44 bude řízený semafory. Dále nebude umožněn spojům zmíněných linek obousměrný průjezd křižovatkou silnic III/31522 s I/44 (směr Květín), které budou vedeny objízdnými trasami následovně:

 Linka 932246 (pouze sp. č. 105)

nebude provádět závlek z I/44 po III/31522 a III/31523 do Květína.

Autobusová zastávka Mohelnice,Květín,náves nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

V rámci výlukového jízdního řádu linky 933253 bude zavedený navíc pár spojů v dopoledních hodinách (odjezd v 9:22 hod.) z Mohelnice do Květína a zpět, jako náhrada za tuto linku.

 

Linka 932289 (pouze sp. č. 2, 3, 9, 10, 12)

bude vedena obousměrně ze zastávky Mohelnice,Květín,náves, kde se otočí a pojede zpět po III/31523 Slavoňov – I/44H Vlachov – III/31541 Lukavice a dále ve své trase.

Autobusová zastávka Mohelnice,Květín,rozc. na silnici III/31522 nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 933246 (pouze sp. č. 9, 49)

nebude provádět závlek z I/44 po III/31522 a III/31523 do Květína.

Autobusová zastávka Mohelnice,Květín,náves nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Autobusová zastávka Mohelnice,Květín,rozc. na silnici III/31522 nebude obsluhována bez náhrady.

Autobusová zastávka Mohelnice,Květín,rozc. na silnici I/44 (je pouze ve směru na Mohelnici) nebude touto linkou (sudé spoje) obsluhována bez náhrady, jelikož se nachází v úseku řízeném SSZ.

 

Linka 933253

bude vedena ze zastávky Mohelnice,Květín,náves, kde se otočí a pojede zpět po III/31523 – III/31522 Řepová – III/31521 Křemačov – I/35 Mohelnice – MK ul. Třebovská – MK ul. Okružní do zastávky Mohelnice,aut.st. případně dále po II/644 ul. Okružní směr SIEMENS.

V opačném směru bude vedena ze zastávky Mohelnice,PENNY MARKET dále po III/4446 ul. Zábřežská – MK ul. Mlýnská – MK ul. Sadová – MK ul. Třebovská a dále dle výše uvedené objízdné trasy do zastávky Mohelnice,Květín,náves.

Autobusová zastávka Mohelnice,Květín,rozc. na silnici III/31522 nebude obsluhována bez náhrady.

Autobusová zastávka Mohelnice,Libivá,rest. nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

V rámci výlukového jízdního řádu této linky bude zavedený navíc pár spojů v dopoledních hodinách (odjezd v 9:22 hod.) z Mohelnice do Květína a zpět, jako náhrada za linku 932246.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové JŘ, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek s platností od 7.4.2020, viz pod článkem níže.


V termínu realizace úseku B

Uvedeným úsekem silnice I/44 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek vždy po volné části vozovky okolo pracovního místa. Silniční provoz okolo pracovního místa na I/44 bude řízený semafory.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat na spojích zmíněných linek se zpožděním do 10 min.


V termínu realizace úseku C

Uvedeným úsekem silnice I/44 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek vždy po volné části vozovky okolo pracovního místa. Silniční provoz okolo pracovního místa na I/44 bude řízený semafory.

Autobusová zastávka Mohelnice,Libivá,rest. bude obousměrně v průběhu stavby přesunuta mimo úsek řízený semafory k náhradním označníkům. Ve směru na Mohelnici bude přesunuta na okraj obce v blízkosti domu č.p.6 v opačném směru na Zábřeh bude přesunuta před místní hřbitov.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat na spojích zmíněných linek se zpožděním do 10 min.