Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka ul. Schweitzerova v Olomouci

Změna v autobusové dopravě
13. 7. 2020 - 13. 8. 2020

Částečná a úplná uzavírka ul. Schweitzerova v Olomouci

Z důvodu rekonstrukce vozovky a autobusového zálivu dojde k úplné a částečné uzavírce ul. Schweitzerova v Olomouci.

Termín uzavírky: od 13.7. do 13.8.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780411 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 780439, 780442 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 891370, 891378, 891400 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

13.7. – 19.7.2020 úplná uzavírka – mimo BUS

20.7. – 13.8.2020 částečná uzavírka – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude v obou termínech umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky stavebního úseku, případně okolo stavebního úseku.

V důsledku stavebních prací dojde k znemožnění obslužnosti zastávky Olomouc, U botanické zahrady (směr ul. Velkomoravská), která bude přesunuta o cca 70 m zpět do ul. Polská k náhradnímu označníku. Uvedenou zastávku obsluhuje linka 780411 dopravce FTL a.s.

Silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.