Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka ul. Jilemnického v Olomouci-Nedvězí

Změna v autobusové dopravě
19. 5. 2021 0:00 - 30. 6. 2021 23:00

Částečná a úplná uzavírka ul. Jilemnického v Olomouci-Nedvězí

Z důvodu výstavby chodníku dojde k částečné a úplné uzavírce silnice III/5704 ul. Jilemnického v Olomouci-Nedvězí.

Termín uzavírky: od 19. 5. 2021 do 30. 6. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780411 dopravce FTL – First Transport Lines a. s. a 891400 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

19.5. – 24.6.2021 a 26.6. – 30.6.2021částečná uzavírka

25.6.2021 (26.6.2021 náhradní termín v případě nepříznivých klimatických podmínek) – úplná uzavírka včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 19.5. – 24.6.2021 a 26.6. – 30.6.2021částečná uzavírka

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravnám značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 25.6.2021 (26.6.2021 v náhradním termínu v případě nepříznivých klimatických podmínek) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780400

Spoje č. 3, 17, 29 budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Bystročice,Žerůvky,kaplička dále po III/5709 Bystročice s obsluhou náhradní zastávky Bystročice,u mostu – vpravo III/5704 – III/5707 Olšany u Prostějova – D46 – EXIT 37 na II/570 Nedvězí s obsluhou zastávky Olomouc,Nedvězí (u kapličky na II/570) – stále po II/570 Olomouc-Slavonín – vlevo ul. Zolova – I/46 ul. Brněnská do zastávky Olomouc,Fakultní nem. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 23 bude vedený po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Olšany u Prostějova,u parku po III/44928 s náhradní obsluhou stávající zastávky Olšany u Prostějova,sokolovna – vpravo III/5709 Žerůvky – Bystročice s obsluhou náhradní zastávky Bystročice,u mostu – vpravo III/5704 – III/5707 Olšany u Prostějova – D46 – EXIT 37 na II/570 Nedvězí s obsluhou zastávky Olomouc,Nedvězí (u kapličky na II/570) – stále po II/570 Olomouc-Slavonín – vlevo ul. Zolova – I/46 ul. Brněnská do zastávky Olomouc,Fakultní nem. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,has.zbroj. nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v zastávce Olšany u Prostějova,sokolovna.

Spoj č. 34 bude vedený po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Olomouc,Fakultní nem. dále po I/46 ul. Brněnská – vpravo místní komunikací za ČS ÖMV – vlevo ul. Zolova – II/570 Olomouc-Slavonín – II/570 Nedvězí s obsluhou zastávky Olomouc,Nedvězí (u kapličky na II/570) – dále po II/570 na EXIT 37 – D46 – III/5707 Olšany u Prostějova – III/5704 Bystročice – III/5709 Bystročice s náhradní obsluhou stávající zastávky Bystročice,u mostu – dále po III/5709 Žerůvky – III/44928 Olšany u Prostějova do zastávky Olšany u Prostějova,u parku a dále ve své trase směr Prostějov dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,u stavu nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

 

U vše spojů platí:

Zastávka Bystročice,obchod nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Bystročice,u mostu.

Zastávka Olomouc,Nedvězí (na silnici III/5704 ul. Jilemnického) nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Nedvězí (na silnici II/570 u kapličky)

Současná zastávka Bystročice,u mostu je schválená pouze jednosměrně (směr Žerůvky), proto bude stanovena v blízkosti náhradní zastávka Bystročice,u mostu na silnici III/5709 i v opačném směru. 

 

Linka 780411

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Olomouc,Nedvězí (u kapličky na II/570) dále po II/570 na EXIT 37 – D46 – III/5707 Olšany u Prostějova – III/5704 Bystročice – III/5709 Bystročice s náhradní obsluhou zastávky Bystročice,u mostu – dále po III/5709 Žerůvky do zastávky Bystročice,Žerůvky,kaplička, případně spoje pokračující směr Lutín budou vedeny dále po III/5709 – III/44928 Olšany u Prostějova do zastávky Olšany u Prostějova,sokolovna a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Bystročice,obchod nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Bystročice,u mostu.

Současná zastávka Bystročice,u mostu je schválená pouze jednosměrně (směr Žerůvky), proto bude stanovena v blízkosti náhradní zastávka Bystročice,u mostu na silnici III/5709 i v opačném směru. 

 

Linka 891400

Spoj č. 102 bude vedený po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Olomouc,Fakultní nem. dále po I/46 ul. Brněnská – vpravo místní komunikací za ČS ÖMV – vlevo ul. Zolova – II/570 Olomouc-Slavonín – II/570 Nedvězí s obsluhou zastávky Olomouc,Nedvězí (u kapličky na II/570) – dále po II/570 na EXIT 37 – D46 – III/5707 Olšany u Prostějova – III/5704 Bystročice – III/5709 Bystročice s náhradní obsluhou stávající zastávky Bystročice,u mostu – dále po III/5709 Žerůvky – III/44928 Olšany u Prostějova do zastávky Olšany u Prostějova,u parku a dále ve své trase směr Prostějov dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,u stavu nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 106 bude vedený po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Olomouc,Fakultní nem. dále po I/46 ul. Brněnská – vpravo místní komunikací za ČS ÖMV – vlevo ul. Zolova – II/570 Olomouc-Slavonín – II/570 Nedvězí s obsluhou zastávky Olomouc,Nedvězí (u kapličky na II/570) – dále po II/570 na EXIT 37 – D46 – III/5707 Olšany u Prostějova – III/5704 Bystročice – III/5709 Bystročice s náhradní obsluhou stávající zastávky Bystročice,u mostu – dále po III/5709 Žerůvky do zastávky Bystročice,Žerůvky,kaplička a dále ve své trase směr Prostějov dle platného jízdního řádu.

Spoj č.107 bude vedený po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Olšany u Prostějova,u parku po III/44928 s náhradní obsluhou stávající zastávky Olšany u Prostějova,sokolovna – vpravo III/5709 Žerůvky – Bystročice s obsluhou náhradní zastávky Bystročice,u mostu – vpravo III/5704 – III/5707 Olšany u Prostějova – D46 – EXIT 37 na II/570 Nedvězí s obsluhou zastávky Olomouc,Nedvězí (u kapličky na II/570) – stále po II/570 Olomouc-Slavonín – vlevo ul. Zolova – I/46 ul. Brněnská do zastávky Olomouc,Fakultní nem. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,has.zbroj. nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v zastávce Olšany u Prostějova,sokolovna.

 

U všech spojů platí:

Zastávka Olomouc,Nedvězí (na silnici III/5704 ul. Jilemnického) nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Nedvězí (na silnici II/570 u kapličky)

Zastávka Bystročice,obchod nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Bystročice,u mostu.

Současná zastávka Bystročice,u mostu je schválená pouze jednosměrně (směr Žerůvky), proto bude stanovena v blízkosti náhradní zastávka Bystročice,u mostu na silnici III/5709 i v opačném směru.