Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice II/456 v obci Černá Voda

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
22. 4. 2024 0:00 - 31. 5. 2024 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice II/456 v obci Černá Voda

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice II/456 v obci Černá Voda – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 22. 4. 2024 do 31. 5. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950118, 950121 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

Etapa 1: 22. 4. 2024 – 28. 4. 2024 úplná uzavírka II/456 průtah obcí – mimo BUS

Etapa 2: 29. 4. 2024 – 20. 5. 2024 úplná uzavírka II/456 od začátku obce od Žulové po parkoviště u KD – včetně BUS; od parkoviště u KD po konec obce směr St. Červená Voda – mimo BUS

Etapa 3: 21. 5. 2024 – 31. 5. 2024 částečná uzavírka II/456 od začátku obce od Žulové po parkoviště u KD – mimo BUS; úplná uzavírka II/456 od parkoviště u KD po konec obce směr St. Červená Voda – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa 1: 22. 4. 2024 – 28. 4. 2024 úplná uzavírka II/456 průtah obcí – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (950118, 950121), vždy po volné části vozovky prostorem stavby.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení. 


V termínu Etapa 2: 29. 4. 2024 – 20. 5. 2024 úplná uzavírka II/456 od začátku obce od Žulové po parkoviště u KD – včetně BUS; od parkoviště u KD po konec obce směr St. Červená Voda – mimo BUS

Uvedeným úsekem (od začátku obce od Žulové po parkoviště u KD) nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 950118 a 950121), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Žulová,aut.st. – I/60 Žulová – III/4539 Tomíkovice, Kobylá n. V., Velká Kraš, Vidnava – II/457 Vidnava – III/4563 Stará Červená Voda – II/456 Černá Voda do zastávky Černá Voda,kult.dům / případně závlek po III/4562 do Nové Červené Vody.

Pro autobusové linky bude příjezd do obce umožněn pouze ze směru od Staré Červené Vody.

Otáčení autobusů na parkovišti před kulturním domem u zastávky Černá Voda,kult.dům bude zajištěno po dobu etapy 2 i 3 a vymezeno pomocí přechodného dopravního značení.

Zastávky Vidnava,nám.; Vidnava,Stachlovice,osada; Stará Červ.Voda,statek a Stará Červ.Voda,č.170 budou mimořádně obsluhovány spoji linky 950121 v rámci výlukového jízdního řádu.

Zastávka Žulová,nad žel.st. nebude obsluhována spoji linek 950118 a 950121.

Zastávky Černá Voda,Bukáček; Černá Voda,lom; Černá Voda,u Ševčíků; Černá Voda,pošta nebudou obsluhovány spoji linek 950118 a 950121 bez náhrady.

 

Linka 950119

Spoje této linky nejsou vedeny přímo úsekem stavby, nicméně z důvodu zachování dopravní obslužnosti a přestupových vazeb v regionu dojde k úpravám spojů i na této lince v rámci výlukového jízdního řádu.


V termínu Etapa 3: 21. 5. 2024 – 31. 5. 2024 částečná uzavírka II/456 od začátku obce od Žulové po parkoviště u KD – mimo BUS; úplná uzavírka II/456 od parkoviště u KD po konec obce směr St. Červená Voda – včetně BUS

Uvedeným úsekem částečné uzavírky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (950118, 950121), vždy po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Otáčení autobusů na parkovišti před kulturním domem u zastávky Černá Voda,kult.dům bude zajištěno po dobu etapy 2 i 3 a vymezeno pomocí přechodného dopravního značení.

Na silnici II/456 v úseku obcí Žulová – Černá Voda a zpět budou zavedeny zvláštní spoje zajišťující přímé spojení s možností přestupů v Žulové na další linky směr Jeseník nebo Javorník.

Zastávka Žulová,nad žel.st. bude opět obsluhována spoji linek 950118 a 950121 ve směru do Žulové.

Zastávky Černá Voda,Bukáček; Černá Voda,lom; Černá Voda,u Ševčíků; Černá Voda,pošta a Černá Voda,kult.dům budou opět obsluhovány spoji linek 950118 a 950121 ve směru z / do Žulové.

 

Uvedeným úsekem úplné uzavírky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 950118 a 950121), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Žulová,aut.st. – I/60 Žulová – III/4539 Tomíkovice, Kobylá n. V., Velká Kraš, Vidnava – II/457 Vidnava – III/4563 Stará Červená Voda – II/456 Černá Voda do zastávky Černá Voda,hřiště / případně závlek po III/4562 do Nové Červené Vody.

Otáčení autobusů bude zajištěno na nově vybudované zpevněné ploše u zastávky Černá Voda,hřiště a vymezeno pomocí přechodného dopravního značení.

Zastávky Vidnava,nám.; Vidnava,Stachlovice,osada; Stará Červ.Voda,statek a Stará Červ.Voda,č.170 budou mimořádně obsluhovány spoji linky 950121 v rámci výlukového jízdního řádu.

 

Linka 950119

Spoje této linky nejsou vedeny přímo úsekem stavby, nicméně z důvodu zachování dopravní obslužnosti a přestupových vazeb v regionu dojde k úpravám spojů i na této lince v rámci výlukového jízdního řádu.


Na zmíněné linky budou v termínu Etapa 2 a 3 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 118Linka 119Linka 121