Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice I/47 v úseku obcí Prosenice – Osek n. B.

Změna v autobusové dopravě
8. 4. 2024 0:00 - 15. 5. 2024 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice I/47 v úseku obcí Prosenice – Osek n. B.

Z důvodu rekonstrukce povrchů vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice I/47 v úseku obcí Prosenice – Osek nad Bečvou.

Termín uzavírky: od 8. 4. 2024 do 15. 5. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920514, 920515, 920516, 920518 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Etapa 1: 8. 4. 2024 – 28. 4. 2024 – úplná uzavírka silnice I/47 v úseku Osek n. B. – Prosenice, křiž. se silnicí III/43415 ul. Maloprosenská

Etapa 2: 8. 4. 2024 – 28. 4. 2024 – částečná uzavírka silnice I/47 v půdorysu obce Prosenice, od křiž. se silnicí III/04724 ul. Na Chmelínku po křiž. se silnicí III/43415 ul. Maloprosenská

Etapa 3: 8. 4. 2024 – 15. 5. 2024 – uzavírka části zálivů autobusové zastávky na silnici I/47

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa 1: 8. 4. 2024 – 28. 4. 2024 – úplná uzavírka silnice I/47 v úseku Osek n. B. – Prosenice, křiž. se silnicí III/43415 ul. Maloprosenská

Uvedeným úsekem silnice I/47 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky, včetně zajištění obousměrného odbočování z I/47 na III/43610 v úseku Prosenice – Radvanice po celou dobu stavby.

Ve stavebním úseku se nachází zastávka Prosenice,rozvodna SME (obslužnost zajišťují linky 920516, 920518), která bude, v závislosti na postupu stavebních prací, přemístěna na dobu nezbytně nutnou o několik metrů dále k náhradnímu označníku, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím. 


V termínu Etapa 2: 8. 4. 2024 – 28. 4. 2024 – částečná uzavírka silnice I/47 v půdorysu obce Prosenice, od křiž. se silnicí III/04724 ul. Na Chmelínku po křiž. se silnicí III/43415 ul. Maloprosenská

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením. 

V termínu od 29. 4. 2024 pokračují stavební práce za úplné uzavírky, více informací naleznete zde.


V termínu Etapa 3: 8. 4. 2024 – 15. 5. 2024 – uzavírka části zálivů autobusové zastávky na silnici I/47

Součástí stavebních prací bude i rekonstrukce prostorů obou zálivů autobusové zastávky Prosenice,rozc., která bude ve směru Osek n. B. / Radvanice posunuta o několik metrů vpřed ve směru jízdy k náhradnímu označníku a v opačném směru (směr Buk / Přerov) bude posunuta o několik metrů zpět ve směru jízdy k náhradnímu označníku, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.