Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice I/44 a I/35 v Mohelnici

Změna v autobusové dopravě
17. 6. 2020 - 31. 7. 2020

Částečná a úplná uzavírka silnice I/44 a I/35 v Mohelnici

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce a k přechodnému dopravnímu značení silnic I/35, I/44, II/444, II/644, III/4446 a místní komunikace v Mohelnici.

Termín uzavírky: od 17.6. do 31.7.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932246, 933241, 933246, 933251, 933253 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

17.6. – 31.7.2020 – omezení provozu na čtyř pruhu I/44, I/35 a sjízdná větev na Šumperk

10.7. – 15.7.2020 přibližně od 7:00 hod. (vložený termín) – omezení provozu na čtyř pruhu I/44, I/35 a sjízdná větev na Šumperk včetně křižovatky I/35 s ul. Třebovská „na mostě“

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech od 17.6. do 9.7. a od 15.7. (cca od 7:00 hod.) do 31.7.2020

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (932246, 933246, 933253), které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

Ve směru od Zábřehu a Libivé

Budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Mohelnice,Libivá,rest. – dále po I/44 – EXIT 234 – I/35 – ul. Třebovská, Mohelnice – ul. Okružní do zastávky Mohelnice aut.st. a případně dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Ve směru do Libivé a Zábřehu

Budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Mohelnice,PENNY MARKET – dále po III/4446 ul. Zábřežská – ul. Mlýnská – okružní křižovatka – ul. Okružní – ul. Olomoucká – II/644 ul. Olomoucká – EXIT 235 na silnici I/35 – I/44 do zastávky Mohelnice,Libivá,rest. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


V termínu od 10.7. do 15.7.2020 (cca do 7:00 hod.)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (932246, 933241, 933246, 933251, 933253), které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

Ve směru od Zábřehu a Libivé

Budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Mohelnice,Libivá,rest. – dále po I/44 – I/35 – EXIT 235 na silnici II/644 – II/644 ul. Olomoucká, Mohelnice – ul. Olomoucká do zastávky Mohelnice aut.st. a případně dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Ve směru do Libivé a Zábřehu

Budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Mohelnice,PENNY MARKET – dále po III/4446 ul. Zábřežská – ul. Mlýnská – okružní křižovatka – ul. Okružní – ul. Olomoucká – II/644 ul. Olomoucká – EXIT 235 na silnici I/35 – I/44 do zastávky Mohelnice,Libivá,rest. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Ve směru od M. Třebové, Studené Loučky, Podolí

Budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Mohelnice,Třebovská – dále po I/35 – EXIT 234 – I/35 směr Olomouc – EXIT 235 na silnici II/644 – II/644 ul. Olomoucká, Mohelnice – ul. Olomoucká do zastávky Mohelnice aut.st. a případně dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Ve směru do M. Třebové, Studené Loučky, Podolí

Budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Mohelnice,PENNY MARKET – dále po III/4446 ul. Zábřežská – ul. Mlýnská – okružní křižovatka – ul. Okružní – ul. Olomoucká – II/644 ul. Olomoucká – EXIT 235 na silnici I/35 směr Zábřeh – s odbočením vlevo na EXIT 234, kde bude mimořádně vytvořený odbočovací jízdní pruh – dále po I/35 do zastávky Mohelnice,Třebovská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 min.