Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnic III/43327 a III/4335 v úseku Kojetín – Popůvky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
26. 6. 2023 0:00 - 26. 7. 2023 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnic III/43327 a III/4335 v úseku Kojetín – Popůvky

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné a částečné uzavírce silnic III/43327 a III/4335 v úseku Kojetín – Kojetín, místní část Popůvky.

Termín uzavírky: od 26. 6. 2023 do 28. 7. 25. 7. 2023 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920940 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

Stavební práce jsou rozděleny do čtyř termínů:

Termín 1: 26. 6. 2023 –   9. 7. 2023 úplná uzavírka III/43327 Kojetín – Popůvky (začátek obce); částečná uzavírka III/43327 Popůvky (průtah obcí) – křižovatka s I/47

Termín 2: 10. 7. 2023 – 11. 7. 2023 úplná uzavírka III/43327 Kojetín – Popůvky, firma Hanák; částečná III/44327 Popůvky (firma Hanák) – křižovatka s I/47

Termín 3: 12. 7. 2023 – 25. 7. 2023 úplná uzavírka III/43327 Kojetín – Popůvky (začátek obce)

Termín 4: 26. 6. 2023 – 11. 7. 2023 částečná křižovatka III/4335 ul. Vyškovská x III/43327 ul. Křenovská, Kojetín; částečná III/43327 ul. Křenovská, Kojetín

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: 26. 6. 2023 – 9. 7. 2023 úplná uzavírka III/43327 Kojetín – Popůvky (začátek obce); částečná uzavírka III/43327 Popůvky (průtah obcí) – křižovatka s I/47

 

Uvedeným úsekem úplné uzavírky nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Spoj č. 1 bude ze zastávky Kojetín,nám. veden ve své trase po III/36723 ul. Palackého – III/4335 ul. Vyškovská a dále v Kojetíně objízdnou trasou III/43329 ul. Svatopluka Čecha – II/367 ul. Kroměřížská, ul. Padlých hrdinů – I/47 Křenovice do zastávky Křenovice,Na Zábraní (na silnici I/47 u hospody) a dále ve své trase směr Stříbrnice dle platného jízdního řádu.

Zastávky Kojetín,Vyškovská; Kojetín,Ingstav; Kojetín,Popůvky,most; Křenovice,důl nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.

Zastávka Křenovice,Na Zábraní (na silnici III/43328) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Křenovice,Na Zábraní (na silnici I/47 u hospody).

 

Spoj č. 11 bude ze zastávky Kojetín,nám. veden ve své trase po III/36723 ul. Palackého – III/4335 ul. Vyškovská a dále v Kojetíně objízdnou trasou III/43329 ul. Svatopluka Čecha – II/367 ul. Kroměřížská, ul. Padlých hrdinů – I/47 Křenovice do zastávky Křenovice,Na Zábraní (na silnici I/47 u hospody) – III/43328 okolo obecního úřadu do stávající zastávky Křenovice,důl – u ZŠ vpravo na místní komunikaci okolo areálu ZD s napojením na I/47 u hospody a po I/47 Popůvky – III/44327 do stávající zastávky Kojetín,Popůvky,firma Hanák, kde se otočí a bude pokračovat dále ve své trase směr Kovalovice dle platného jízdního řádu.

Zastávky Kojetín,Vyškovská; Kojetín,Ingstav; Kojetín,Popůvky,most nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.

Zastávka Křenovice,důl bude obsloužena v opačném směru.

Zastávka Křenovice,Na Zábraní (na silnici III/43328) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Křenovice,Na Zábraní (na silnici I/47 u hospody).

 

Spoj č. 15 bude ze zastávky Kojetín,žel.st. veden objízdnou trasou v Kojetíně po ul. Nádražní – II/367 ul. Kroměřížská, ul. Padlých hrdinů – I/47 Křenovice do zastávky Křenovice,Na Zábraní (na silnici I/47 u hospody) a dále ve své trase směr Stříbrnice dle platného jízdního řádu.

Zastávky Kojetín,Vyškovská; Kojetín,Ingstav; Kojetín,Popůvky,most; Křenovice,důl nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.

Zastávka Křenovice,Na Zábraní (na silnici III/43328) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Křenovice,Na Zábraní (na silnici I/47 u hospody).

 

Spoj č. 16 bude ze zastávky Křenovice,důl veden v Křenovicích objízdnou trasou – u ZŠ vpravo na místní komunikaci okolo areálu ZD s napojením na I/47 u hospody – I/47 směr Kojetín – II/367 ul. Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská, Kojetín – ul. Nádražní do konečné zastávky Kojetín,žel.st.

Zastávky Kojetín,Popůvky,most; Kojetín,Ingstav; Kojetín,Vyškovská nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.

 

Spoje č. 30 a 218 budou ze zastávky Křenovice,rest. vedeny objízdnou trasou z Křenovic dále po I/47 – II/367 ul. Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská, Kojetín – III/43329 ul. Svatopluka Čecha, Kojetín – III/4335 ul. Vyškovská – III/36723 ul. Palackého, Kojetín a dále ve svých trasách směr zastávky Kojetín,nám.Kojetín,žel.st.

Zastávky Křenovice,důl; Kojetín,Popůvky,most; Kojetín,Ingstav; Kojetín,Vyškovská nebudou těmito spoji obslouženy bez náhrady.

 

Spoj č. 28 bude ze zastávky Kojetín,Popůvky,Jednota, kde se otočí, veden objízdnou trasou v Popůvkách zpět po III/43327 – I/47 – II/367 ul. Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská, Kojetín – ul. Nádražní, Kojetín do konečné zastávky Kojetín,žel.st.

Zastávky Kojetín,Ingstav; Kojetín,Vyškovská nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.

 

Spoje č. 57 a 219 budou ze zastávky Kojetín,žel.st. vedeny objízdnou trasou v Kojetíně po ul. Nádražní – II/367 ul. Kroměřížská, ul. Padlých hrdinů – I/47 – III/43327 Popůvky do zastávky Kojetín,Popůvky,Jednota, kde se otočí a budou pokračovat ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Kojetín,Vyškovská; Kojetín,Ingstav nebudou těmito spoji obslouženy bez náhrady.

 

Ostatní spoje ze Stříbrnic obsluhující Popůvky a končící v Kojetíně:

budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Kojetín,Popůvky,Jednota, kde se otočí a budou pokračovat v Popůvkách zpět po III/43327 – I/47 – II/367 ul. Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská, Kojetín – III/43329 ul. Svatopluka Čecha, Kojetín – III/4335 ul. Vyškovská – III/36723 ul. Palackého, Kojetín a dále ve svých trasách směr zastávky Kojetín,nám.Kojetín,žel.st. dle platného jízdního řádu.

 

Ostatní spoje ze Stříbrnic obsluhující Popůvky a pokračující přes Kojetín do Přerova:

budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Kojetín,Popůvky,Jednota, kde se otočí a budou pokračovat v Popůvkách zpět po III/43327 – I/47 – II/367 ul. Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská, Kojetín – ul. Nádražní, Kojetín s obsluhou stávající zastávky Kojetín,žel.st. zpět na II/367 ul. Kroměřížská, Kojetín a dále ve svých trasách směr Kojetín,nám. a dále směr Přerov dle platného jízdního řádu.

Zastávky Kojetín,Popůvky,most; Kojetín,VyškovskáKojetín,Ingstav nebudou obousměrně obsluhovány u všech spojů bez náhrady.

Zastávka Kojetín,Popůvky,Jednota (směr Stříbrnice) nebude obsluhována v původní poloze, ale náhradou na stejnojmenné zastávce u točny (v opačném směru).

 

Uvedeným úsekem částečné uzavírky bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvných pracovních míst, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením. 


Termín 2: 10. 7. 2023 – 11. 7. 2023 úplná uzavírka III/43327 Kojetín – Popůvky (firma Hanák); částečná III/44327 Popůvky (firma Hanák) – křižovatka s I/47

 Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny stejně jako v „Termínu 1“ s tím, že nebudou provádět závlek z I/47 po silnici III/43327 až do Popůvek k točně, ale pouze do blízkosti areálu firmy Hanák.

Zastávka Kojetín,Popůvky,Jednota nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejblíže a jedinou obsluhovanou zastávkou v Popůvkách bude Kojetín,Popůvky,firma Hanák, kde se budou autobusy i otáčet.

  

Uvedeným úsekem částečné uzavírky bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvných pracovních míst, kde silniční provoz bude upraven PDZ. 


Termín 3: 12. 7. 2023 – 25. 7. 2023 úplná uzavírka III/43327 Kojetín – Popůvky (začátek obce)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny stejně jako v „Termínu 1“, viz výše. 


Termín 4: 26. 6. 2023 – 11. 7. 2023 částečná křižovatka III/4335 ul. Vyškovská x III/43327 ul. Křenovská, Kojetín; částečná III/43327 ul. Křenovská, Kojetín

V důsledku výše zmíněné úplné uzavírky silnice III/43327 v souběžném termínu, nebude uvedenými úseky vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje. 


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


Uvedeným úsekem je vedena i linka 771931, spoj č. 3 dopravce Z-Group bus a.s., který bude veden ze zastávky Kojetín,Popůvky,firma Hanák po III/43327 – I/47 – II/367 ul. Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská, Kojetín – III/43329 ul. Svatopluka Čecha, Kojetín – III/4335 ul. Vyškovská – III/36723 ul. Palackého, Kojetín – II/367 do zastávek Kojetín,nám.Kojetín,žel.st. dle platného jízdního řádu.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 940