Změny ve veřejné dopravě

Bělkovice – Lašťany, uzavírka silnice III/44436 ZMĚNA

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
28. 5. 2018 - 21. 9. 2018

Bělkovice – Lašťany - uzavírka slinice

Termín: 28. 5. 2018 – ukončeno 14.9.2018 v 12:00

Dotčené linky: 890330, 890921, 890923, 850875, 891340, 891923, 900269

Po dobu uzavírky budou dotčené spoje linek mimo spoj 4 linky 900269 vedeny po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Dolany, rest. po silnici III/44312 do Dolánek. Dále po silnici I/46, III/44437, Lašťany, MK na zastávku Bělkovice–Lašťany,Lašťany,garáž. Zpět po MK, III/44437, dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Dolany, Hanácká zemědělská a Bělkovice–Lašťany,Bělkovice budou zrušeny bez náhrady.

Spoj 4 linky 900269 (TQM) bude provozován ze zastávky Dolany,Dolánky,rozc. až na obratiště u zastávky Bělkovice-Lašťany,Lašťany, garáž a dále po trase dle licence. Spoj neobslouží zastávku Bělkovice-Lašťany,Bělkovice ale náhradou obslouží zastávky Bělkovice-Lašťany, Lašťany,garáž, Bělkovice-Lašťany,Lašťany,Hostinec a stávající zastávku Bělkovice-Lašťany,Lašťany, pod lipami.

Po dobu uzavírky je nutné počítat se zpožděním spojů cca 3 – 4 minuty.